שם הפרק פעולות  
   
  1
עם דור ההגנה - חלק ב׳ - דף פרטים  
  2
בעקבות ראיון עם יעקב אגמון  
  3
בית הורי  
  4
עם העולים לחניתה  
  5
שליחותי הראשונה לבגדד  
  6
קטעי זיכרונות על יהודה ארזי  
  7
נפש לדוידק׳ה - על דוד נמרי  
  8
על ״ספר תולדות ההגנה״ - עם צאת 3 כרכים