שם הפרק פעולות  
   
  1
פרק 9 - צירה במוסקבה  
  2
פרק 10 - זכות הקיום