יומן מדיני 1936
                                יומן מדיני כרך א' - 1936


פירוט התוכן של כרך א' ביומן המדיני


פירוט האישים המוזכרים בכרך א' ביומן המדיני

פירוט הנושאים העיקריים בכרך א' ביומן המדיני

 

1. ראיון עם הנציב העליון - 19.1.1936

2. ראיון עם הנציב העליון - 24.1.1936

3. ראיון עם הנציב העליון - 26.1.1936

4. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 26.1.1936

5. דברים בישיבת מרכז מפא"י - 29.1.1936

6. ראיון עם הנציב העליון - 30.1.1936

7. מכתב לבוגרי קורס שוטרים - 30.1.1936

8. מתוך יומן העבודה - 7.2.1936

9. ראיון עם הנציב העליון - 16.2.1936

10. מתוך יומן העבודה - 17.2.1936

11. משפט יצחק חנקין - 18.2.1936

12. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 7.4.1936

13. דברים בישיבת מרכז מפא"י - 16.4.1936

14. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 19.4.1936

15. ראיון עם המזכיר הראשי - 19.4.1936

16. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 22.4.1936

17. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 23.4.1936

18. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 25.4.1936

19. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 3.5.1936

20. מכתב אל הנהלת הסוכנות היהודית בלונדון - 7.5.1936

21. ראיון עם הנציב העליון - 10.5.1936

22. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 15.5.1936

23. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 17.5.1936

24. דברים בישיבת מרכז מפא"י - 21.5.1936

25. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 22.5.1936

26. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 23.5.1936

27. שיחה עם הנציב העליון - 25.5.1936

28. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 2.6.1936

29. ראיון עם הנציב העליון - 2.6.1936

30. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 7.6.1936

31. דברים בישיבת מרכז מפא"י - 9.6.1936

32. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 14.6.1936

33. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 16.6.1936

34. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 21.6.1936

35. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 21.6.1936

36. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 28.6.1936

37. מכתב אל ד"ר וייצמן - 5.7.1936

38. מתוך יומן העבודה - 5.7.1936

39. ראיון עם הנציב העליון - 6.7.1936

40. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 6.7.1936

41. מתוך יומן העבודה - 9.7.1936

42. דברים בישיבת מרכז מפא"י - 9.7.1936

43. מתוך יומן העבודה - 10-19.7.1936

44. דברים בהתייעצות על דבר הוצאת עיתון בערבית - 20.7.1936

45. מתוך יומן העבודה - 21-22.7.1936

46. ראיון עם הנציב העליון - 22.7.1936

47. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 22.7.1936

48. מתוך יומן העבודה - 23-26.7.1936

49. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 28.7.1936

50. מתוך יומן העבודה - 30.7.1936

51. דברים בישיבת מרכז מפא"י - 3.8.1936

52. ראיון עם הנציב העליון - 7.8.1936

53. ראיון עם הנציב העליון - 15.8.1936

54. דברים בישיבת מרכז מפא"י - 22.8.1936

55. ראיון עם הנציב העליון - 24.8.1936

56. מתוך יומן העבודה - 27.8.1936

57. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 31.8.1936

58. ראיון עם הנציב העליון - 2.9.1936

59. ראיון עם הנציב העליון - 9.9.1936

60. דברים בישיבת מרכז מפא"י - 11-12.9.1936

61. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 20.9.1936

62. מכתב לזליג ברודצקי - 25.9.1936

63. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 27.9.1936

64. ראיון עם הנציב העליון - 29.9.1936

65. דברים בישיבת מרכז מפא"י - 29.9.1936

66. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 4.10.1936

67. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 11.10.1936

68. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 12.10.1936

69. ראיון עם הנציב העליון - 16.10.1936

70. מתוך יומן העבודה - 19.10.1936

71. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 22.10.1936

72. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 25.10.1936

73. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 25.10.1936

74. ראיון עם הנציב העליון - 28.10.1936

75. מתוך יומן העבודה - 3.11.1936

76. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 8.11.1936

77. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 9.11.1936

78. מתוך יומן העבודה - 24.11.1936

79. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 10.12.1936

80. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 18.12.1936

81. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 20.12.1936

 

חזרה לדף הבית