צור קשר

העמותה סוגרת את המשרד ומצמצמת את פעילותה. תאריך היעד: 31 במאי 2021.

על המועד המדויק תבוא הודעה. עם פינוי המשרד, ינותקו קו הטלפון וקו הפקס. 

המשרד יעבור לבית רנה ויעקב שרת, טל. 03-5249944.

בשאר אמצעי הקשר לא יהיה שינוי


 

שם:

העמותה למורשת משה שרת

כתובת:

שדרות בן-גוריון 30, תל אביב 6458805

טלפון

03-5227615

פקס

03-5279607

דואר אלקטרוני

msharett@netvision.net.il

יעקב שרת, מנכ"ל העמותה

054-4524994

יורם שרת, מנהל האתר

Yoram_sh@netvision.net.il

050-5303384