210. מברק אל דב יוסף ואליעזר קפלן, ירושלים - הצלת ילדים - 31.12.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  210. מברק אל דב יוסף ואליעזר קפלן, ירושלים - הצלת ילדים - 31.12.1942
כותרת משנה  אנגלית

210

מברק אל דב יוסף ואליעזר קפלן, ירושלים

31.12.1942

(אנגלית)

הצלת ילדים

 

אם תוכנית ברלס החדשה ל[העלאת] ילדים[1] תתממש ברור שנזדקק לסכום גדול. עלה פה רעיון לפנות לציבור הרחב בקריאה למגבית מיוחדת שתתאפשר רק אם סיכוי יציאתם מובטח. הבריקו המצב ודעתכם. בקשו מדוליק[2] להבריק לי כיצד להזים את הטיעון כי הגדלת קצבות המשפחה[3] תוליך בבירור לאינפלציה וחוזר חלילה. אני מזים זאת תיאורטית אך חיונים לי מספרים.

 

הערות:

[1] ככל הנראה מבולגריה. ר׳ תת-פרק ״פרשת 29,000 רישיונות העלייה לילדים״, פורת, עמ׳ 285 ואילך.

[2] דוד הורוביץ (1979-1899). עלה ב-1920. ממקימי תנועת ״השומר הצעיר״, ממייסדי קיבוץ בית-אלפא. מנהל המחלקה הכלכלית של הסוה״י 1948-1935. לימים הנגיד הראשון של בנק ישראל.

[3] קצבות למשפחות החיילים.

 

העתקת קישור