204. מברק אל חיים וייצמן, ניו-יורק - תשובה שלילית לחיים וייצמן - 28.12.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  204. מברק אל חיים וייצמן, ניו-יורק - תשובה שלילית לחיים וייצמן - 28.12.1942
כותרת משנה  אנגלית

204

מברק אל חיים וייצמן, ניו-יורק

28.12.1942

(אנגלית)

תשובה שלילית לחיים וייצמן

 

מברקך מ-18 בחודש הגיע היום.[1] הברקתי לך עוד מירושלים והסברתי אי אפשרות מסעי לאמריקה לאור המצב בארץ-ישראל. מטרת ביקורי בלונדון: ראשית מגעים. שנית הבהרה אצל השלטונות מספר ענייני צבא ועלייה, גם בעיות שיתוף פעולה במאמץ המלחמה עם המימשל [בא״י] לאור יחסו. אבריק או אכתוב לאחר סיכום מאמצי פה. ברכותי משה שרתוק

 

הערות:

[1] המברק לא אותר. פניית ח״ו למ״ש לבקשה להצטרף אליו בוושינגטון באה לאחר שבאותם ימים הציע הרי סנט-ג׳ון פילבי לח״ו עסקה: תמורת 20 מיליון לי״ש שתשליש ההסתדרות הציונית בידי מלך סעודיה אבן-סעוד, יסכים זה להכיר בזכות היהודים על א״י ולקלוט את אוכלוסייתה הערבית בארצו. ח״ו התלבט כיצד להגיב בעניין זה ונזקק לעצת מ״ש. ר׳ גרסת ב״ג על פרשה זו טבת ד׳, עמ׳ 108-104.

 

העתקת קישור