146. מכתב אל ג'ון מקפרסון, ירושלים - ועדה לבירור שאלת שכר העבודה - 11.10.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  146. מכתב אל ג'ון מקפרסון, ירושלים - ועדה לבירור שאלת שכר העבודה - 11.10.1942
כותרת משנה  אנגלית

146

מכתב אל ג'ון מקפרסון, ירושלים

11.10.1942

(אנגלית)

ועדה לבירור שאלת שכר העבודה

 

אדוני,

 

1. הנני מתכבד לאשר קבלת מכתבך מ-6 בספטמבר, בנוגע למינוי ועדה לבירור שאלת שכר העבודה.[1]

2. הנהלת הסוכנות רשמה לפניה את תוכן מכתבך ותגיש לך בהקדם האפשרי, לאחר התייעצות עם הגופים הנוגעים בדבר, את דעתה לגבי בחירת חברי הוועדה אשר יְיַצגו את הסתדרות העובדים ואת התאחדות התעשיינים כלפי מועצת התעשייה.[2] מן הראוי להביא בחשבון, כי מאחר שגופים אלה ייצוגיים במהותם, מן ההכרח שחברי הוועדה אשר יְיַצגו אותם ייהנו ממלוא אמונם ותמיכתם.

3. הנהלת הסוכנות מרשה לעצמה להביע תמיהה על שהממשלה לא ראתה לנחוץ לכלול בוועדה נציג או נציגים של הסוכנות היהודית והוועד הלאומי, לאור העובדה שגופים אלה צברו ניסיון ניכר בטיפול בבעיות כלכליות וביחסי עבודה, ומשום כך הם עשויים להיות בעלי השפעה מייצבת ומלכדת בנושא שבו מדובר. התעלמות זו אינה עולה בקנה אחד עם הנוהג של הממשלה לחתור לשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית ביישוב סכסוכי עבודה, ובמיוחד בפתרון בעיות שכר.

 

בנאמנות,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

הערות:

[1] הממשלה החליטה למנות ועדה מיוחדת לבירור שאלת שכר העבודה, לקביעת שכר מינימום לפועל, לשיטת הדירוג של פועלים מקצועיים ושיטת קביעת תוספת היוקר. בראש הוועדה הועמד נשיא בית המשפט העליון וויליאם פיצג'רלד.

[2] המועצה לפיקוח על התעשייה הא״י בעת המלחמה.

 

העתקת קישור