110. מברק אל ברל לוקר, לונדון - עלייה כצורך מלחמתי - 14.8.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  110. מברק אל ברל לוקר, לונדון - עלייה כצורך מלחמתי - 14.8.1942
כותרת משנה  אנגלית

110

מברק אל ברל לוקר, לונדון

14.8.1942

(אנגלית)

עלייה כצורך מלחמתי

 

1. מצב כוח האדם נעשה לחוץ ביותר. השלטונות הצבאיים הודיעונו על עבודות נרחבות העומדות להתבצע. אלפי עובדים חדשים יידרשו. ביקשו שיתוף פעולה מצדנו בהספקתם. בשיחה עם המזכיר הראשי ביקשתי סידורים מיוחדים לעליית פליטים פולנים מרוסיה ומטהרן. הממשלה העיראקית מסרבת אשרות מעבר. דרשתי מהמזכיר הראשי שהשלטונות הבריטים יאפשרו מעברם דרך עיראק או יעבירום דרך המפרץ הפרסי נוכח נחיצותם למאמץ המלחמה. כן תבעתי פניית מ.ה.מ. לקוויבישב לאפשר ליהודים פולנים רבים להמשיך דרכם מטורקסטן לארץ-ישראל שכן הם מבוזבזים שם ועשויים להיות בעלי ערך מובהק למאמץ המלחמה המשותף בארץ-ישראל. המזכיר הראשי הבטיח לשקול זאת. תבעתי גם הבאת עצורי מאוריציוס שתשובת לונדון לגביהם לא ניתנה עדיין.

2. לגבי מאוריציוס נודע לי כי מפקד המחנה הודיע ב-17 במאי כי מ.ה.מ. הסכימה לשלוח לא״י בני משפחה של תושבי הארץ. בעניין זה לא ידוע דבר.

3. בעניין הודעת גריג על הצבת 1,500 שוטרים מיוחדים חדשים לא ידוע דבר כלל. חיוני להגדיל במספר זה את מצבת הקבע של משטרת היישובים העברים ולהשביע לפחות 5,000 שוטרים מיוחדים בערים ולאמנם כצעד ראשון בתוכנית נרחבת יותר שתכליתה להכין רבבות למשמר המולדת. משה שרתוק

 

העתקת קישור