13. מכתב אל סרג'נט בנימין עוזיאל, בשבי הגרמני - מכתב לשבוי - 10.6.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  13. מכתב אל סרג'נט בנימין עוזיאל, בשבי הגרמני - מכתב לשבוי - 10.6.1942
כותרת משנה  אנגלית

13

מכתב אל סרג'נט בנימין עוזיאל,[1] בשבי הגרמני

10.6.1942

 (אנגלית)

מכתב לשבוי

 

חברים יקרים,

 

קיבלנו את מכתבכם מ-1 במרס ואנו שמחים שמצב רוחכם טוב. היו בטוחים כי לא שכחנוכם וכי אנו עושים כמיטב יכולתנו למלא את משאלותיכם.

ביקשנו מ״ועדת הסיוע לחיילים יהודים״ ומ״הצלב האדום״ הבריטי בארץ-ישראל, שבאמצעותם נשלחות כל החבילות לשבויי המלחמה, לשלוח לכם בהקדם האפשרי מספר חבילות אשר מן הנמנע כי יעלו על משקל חמישה קילוגרמים האחת. אשר למכשירי ספורט, מותר לנו לשלוח רק משחקי חדר.

משלוח ספרים עבריים לשבויי מלחמה אסור מלבד מילונים עבריים. אנו מקווים לשלוח לכם מילון עברי-אנגלי שישמש אתכם גם בלימודי אנגלית.

לפי שידוע לנו, השבויים אשר כבר קיבלו חבילות אישיות מבני משפחותיהם פה הם: חיים ליפשיץ, א. לוי, מ. גלוברמן ופ. גרוס. החותמים האחרים על מכתבך אינם מופיעים ברשימות הרשמיות של שבויי המלחמה המצויות בידי ״הצלב האדום״, ומשום כך אינם רשאים לקבל חבילות אישיות. לכן אנו מבקשים ממך לכתוב לנו את הפרטים הבאים על אודותם: שם פרטי, שם משפחה, דרגה, יחידה, מספר צבאי ומספר שבוי מלחמה. אנחנו נתקשר עם משפחותיהם. אם יתברר שאין להם קרובים בארץ, ״ועדת הסיוע לחיילים יהודים״ תשלח את החבילות.

המצב אצלנו כשורה ואני מקווה שגם אצלכם כך.

 

שלך בנאמנות,

משה שרתוק

הערות:

[1] בנימין עוזיאל נפל בשבי במהלך המלחמה במדבר המערבי והועבר למחנה שבויים באיטליה, שם רוכזו עוד 23 שבויים ארץ-ישראלים מיחידות שונות, שנשבו במדבר המערבי (ר׳ גלבר ד', עמ' 179). מכתבו של עוזיאל מצוי באצ״מ.

מען המכתב:         Sgt  . Benjamin Uziel

12969/No. Pal

89 .P.G. Concentranento N

3200 Posts Militairs

 

העתקת קישור