44. מכתב אל הסתדרות מדיצינית "הדסה", ירושלים - גיוס נשים - 16/2/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  44. מכתב אל הסתדרות מדיצינית "הדסה", ירושלים - גיוס נשים - 16/2/1942

44

מכתב אל הסתדרות מדיצינית "הדסה", ירושלים[1]

 16/2/1942

גיוס נשים

 

א. נ.

 

לשם עידוד גיוס הנשים והבטחת זכויותיהן של המתגייסות, הננו רואים צורך בקביעת סידורים לגבי הנשים המתגייסות מבין העובדות הקבועות במוסדות ובמפעלים גדולים בדומה לאלה שנקבעו לגבי הגברים המתגייסים.

באנגליה קיים חוק המבטיח את זכותם של כל המתגייסים, בכלל זה גם הנשים, לחזור לעבודתם הקבועה בגמר שירותם. חוק זה אינו קיים בארץ ובמקומו צריך לבוא משטר יישובי עצמי להגנת אותו הסדר. הנוהג שיקבעו בעניין זה המוסדות המרכזיים והישגי המפעלים הכלכליים צריך לשמש מופת לאחרים.

ואלו התקנות שאנו מציעים לכם להנהיגן:

א) כל עובדת שהתנדבה לחיל העזר של הנשים, ואשר תפנה אליכם תוך שלושה חודשים לאחר גמר שירותה, תוחזר למשרתה הקודמת באותם התנאים ובאותה המשכורת שהיו בזמן התגייסותה.

ב) המתנדבת לא תפסיד את זכות הוותק וההעלאה בדרגה המגיעות לה לפי המקובל בגלל היעדרה מהעבודה לרגל הגיוס.

ג) במידה שאתם משתתפים בקופת פנסיה או קופת תגמולין אחרת לעובדים שלכם, ובמקרה שאתם מכניסים תשלומים לקופות אלו של חשבון העובדת המתנדבת לצבא, הוסיפו לעשות זאת גם בזמן היותה בשירות הצבאי.

נודה לכם מאוד אם תסכימו להנהיג תקנות אלו והודיעונו על כך. 

בכבוד רב,

משה שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 הערות:


[1] המכתב, שנוסח בעקבות הריאורגניזציה שביצעה הנה״ס ביוזמת מ״ש בתנאי ההתגייסות, נשלח גם אל הנהלת ״סולל בונה״; עיריית ת״א; הנהלת קרן היסוד; הנהלת קק״ל; הנהלת בנק אפ״ק; חברת עסיס; הנהלת ביח״ר ״עלית״; הנהלת חברת ״נשר״; הנהלת חברת האשלג; הנהלת חברת החשמל; הוה״פ של ההסתדרות; הנהלת האוניברסיטה העברית. ב-16/3/1942 נשלח להנהלת קופת חולים.

 

העתקת קישור