14. מברק אל ברל לוקר, הסוכנות היהודית, לונדון - ״סטרומה״ - 23/1/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  14. מברק אל ברל לוקר, הסוכנות היהודית, לונדון - ״סטרומה״ - 23/1/1942
כותרת משנה  אנגלית

14

מברק אל ברל לוקר,[1] הסוכנות היהודית, לונדון

23/1/1942

 (אנגלית)

״סטרומה״

 


מניח מודעותך לנוכחות האונייה ״סטרומה״ באיסטנבול שעליה 740 פליטים רומנים. הג׳וינט[2] דוחק השגת סרטיפיקטים בכפוף לבחירתנו.[3] מוכן לממן ההעברה גם לתרום 6,000 לי׳׳ש להוצאות קליטה. עוררתי השאלה אצל המזכיר הראשי.[4] תבעתי מהממשלה להתעלם במקרה זה מהאיסור על עולים מארצות אויב. הצבעתי על תשובת פרקינסון לנֵיימיר שפירושה אי-קיום איסור קבע אלא היתר שיקול דעת לאחראים המקומיים. המזכיר הראשי הבטיח לעיין ולהשיב. עוררתי גם שאלת 400 המועמדים הרומנים[5] ותבעתי עיון מחדש. הברק תוצאות הפעולה בענייני ״סטרומה״ ו״דריין״.

שרתוק

הערות:


[1] ברל לוקר (1971-1887). חבר הנה"ס. מנהל מחלקת הארגון של משרד ההסתדרות הציונית בלונדון 1935-1931. מ-1938 מנהל האגף המדיני של הסוה״י בלונדון.

[2] ג׳וינט (American Jewish Joint Destribution Committee) - ארגון סעד יהודי אמריקני. נוסד ב-1914.

[3] הממשלה נהגה למסור לידי הסוה״י את חלוקת הסרטיפיקטים שהוקצו במכסות העלייה העובדת.

[4] הפגישה עם ג׳ון מקפרסון התקיימה ב-19/1/1942.

[5] יהודים ברומניה, שזכותם לרישיונות עלייה אושרה, אך לא הספיקו לקבל אשרות בשל סגירת שגרירות בריטניה בבוקרסט עם ניתוק יחסי שתי המדינות בפברואר 1941.

 

העתקת קישור