150. אל: זאב שרף, ירושלים - 4/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  150. אל: זאב שרף, ירושלים - 4/9/1946
כותרת משנה  יום ד'

150

אל: זאב שרף,[1] ירושלים

יום ד' 4/9/1946

לדתן שלום,

 

לתקוותו של דובר מש'[רד] המוש'[בות] שיימצאו יהודים שייענו להזמנה[2] יש להבטיח הופעת מאמרים בכל העיתונים מחר הדוחים בשאט קטנות מוחין שפלה זו ומודיעים כי שום יהודי המכבד עצמו לא יבוא לשמש תחליף-שווא לנציגות הלאומית. ״הבוקר״ לפי קַוֹו צריך להיענות לכך.[3] אם ״הארץ״ לא ייענה - למחרת התקפה עליו, שלא הגיב.

א.

הערות:


[1] במכתב לא צוין נמען. לפי תשובת ז״ש ב-5/9/1946, הוא הנמען.

[2] ב-4/9/1946 הודיע דובר משרד המושבות שהזמנות לוש״ע נשלחו למספר מוסדות ואישים יהודים שאינם משתייכים לסוה״י. סוכנות ״פלקור״ מסרה כי מבריטניה הוזמנו: ועד שליחי הקהילות, הרב הראשי בפועל הדיין לזרוס ו״אגודת אחים״ (אנגלו-ג׳ואיש אסושיאשן). מא״י הוזמנו: הרבנים הראשיים הרצוג ועוזיאל. בן-צבי, ג״מ, בנטוב, רוקח, רוזנבליט, י״מ לוין, סנטור ושפרינצק (ר׳ מכתב ט׳ סמית אל לינטון 4/9/1946, תעודות א', עמ׳ 580-579).

[3] ״הבוקר״ - ביטאונה של הסתדרות הציונים הכלליים בא״י. מושב הוועד הארצי של המפלגה ב-7/9/1946 אישר את הקו ״המחייב הגברת המאבק הציוני על כל צורותיו עד להשגת המטרה - הקמת המדינה העברית״, והכריז כי ״לא ייתכן כל משא ומתן בין ממשלת בריטניה ואיזה גוף יהודי או אישים יהודים, בדבר הקמת הנהלה חדשה, נוחה ומתאימה לרצונה של ממשלת א״י. כל ניסיון כזה ייכשל וייתקל בהתנגדותו של היישוב כולו והתנועה הציונית העולמית״ (ר׳ ״הארץ״ 8/7/1946).

 

העתקת קישור