107. אל: זאב שרף, ירושלים - 19/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  107. אל: זאב שרף, ירושלים - 19/8/1946

107

אל: זאב שרף, ירושלים

א-ן 19/8/1946

לדתן שלום,

 

1. אנו מצפים בקוצר רוח לפזית ולבשורותיו. מייד עם בואו יש להושיבו ולהכריחו לכתוב במפורט או שיש לרשום במפורט מפיו על המצב לכל סעיפיו, עם כל הגוונים ובני הגוונים.

אם יש צורך בשאלות מסויימות, הרי:[1]

א) היש סיכוי למו״מ (עגול [וש״ע]) או אין.

ב) במקרה שנתקבלה או תתקבל תשובה שלילית לתנאינו, האם ניתוק הקשרים [עם בריטניה] נעשה אבטומטית או העניין טעון החלטה נוספת, ואם כן - של מי: הוה״פ [הציוני] בארץ?[2]

ג) במקרה שלא נלך לעגול, מה הנחתנו - שהעגול יתקיים עם השכנים בלבד או לא יתקיים כלל?

ד) האם לפי ידיעותינו המציא אמיתי לנגלים את התוכנית שקשקשו עליה עיתונים[3] - ז״א זו שהודיע עליה עמי בשדרו וזו שנתפרשה בשדר ליאו [כהן]?[4]

ה) אם המציא, האם פירוש הודעתו האחרונה, התפֵלה,[5] הוא תגובת-אכזבה על דחיית תוכניתו?

ו) אם לא המציא, פירושו רמאות חדשה של .St. D [סטייט דפרטמנט]?

ז) מדוע לא השתלטו על נ״ג לבלום פיו?[6]

ח) מה פשר נסיעת עמי [לארה״ב]? האם עד למו״מ, האם נואש ממו״מ, לאן פניו מועדות שם?[7]

ט) איך רואה עמי המשך המערכה?

י) מה היחסים למיניהם?

יא) האם אי השתתפות עמי בשיחות אך משום סירובו, או שאילו היה מוכן ללכת לא היה ניתן משום הצד שכנגד?[8]

יב) מה הקביעה לגבי הקו [המאבק המזוין]? הפוגה גמורה? עד לקונ׳[גרס הציוני]? הפוגה פרט לצמוד לע״ב [עלייה ב']?[9] אם ״פרט״ - היש תחומים? האם קביעת לוטץ בכל אלה הלכה ואין מורין כן או באמת ובתמים?[10] יג) מה התשובה לאחז?[11]

יד) מה תוכניות הבוער?

טו) מה תוכניות בן יהודה?

טז) מה תוכניות נתנאל ורפאל?

יז) מה הסיכויים להמשך המעפל [העפלה]? ועוד ועוד ועוד.

2. על פרשת ביש של איש וחית [אי״ש וחבלה] אין בפי אלא ״חבלים״: חבל שלא נתבצע משהו ממשי ערב [גירוש המעפילים] או מייד [אחר-כך]. חבל שלא הוכרז איש מייד. כיום אין לי להוסיף על מה שנאמר ונישנה.

3. שְדוֹר לאבויריב שקיבלתי מכתבו מ-15/8 היום. בו בתאריך (15/8) כתבתי לו [מס' 95]. נמצא שמכתבינו ״נפגשו בדרך״. אענה לו מחר.[12]

4. התיקון לאותה הודעה או תשובה שרגזתי עליה, ״ברגע האחרון״, כפי שראיתיו ב״הארץ״, מצוין! בדיוק מה שהיה נחוץ, קלע אל השערה.[13]

5. תודתי המרובה לאביתר על איגרתו המאירה עיניים.[14] הכל נהנו ולמדו. למכביר. אני מחייב בהחלט מסיבות [עיתונאים] יום-יום כל עוד לא פגה המתיחות. הסדירוּת חשובה לאין שיעור והיא תלויה בתדירוּת.

6. מיהו רחף? (סעיף 8 שלך).[15]

7. לכינוס יום ד' בבוקר. הוזמַנו לשגר ברכה. ההזמנה נגעה מאוד בלבנו. אך אילו התעוררנו בעוד מועד - היינו מריצים בדואר ואפשר היו דברינו מגיעים. עתה מאוחר ובדרך אחרת לא נשלח, כי הכינוס פומבי.[16] ידעו המזמינים כי אנו איתם. אני מניח כי תהיה שם ותמסור לפיזל ולאליק.[17] ותחזקנה ידי המתחילים עכשיו.

 

[1946]20/8

לפ״פ. רשימת ג׳ורג' הבוקר שוב מצוינת.[18] איזו קליעה! אבל הכותרות מפריזות. אם נ״ג [נחום גולדמן] (ייסָכר פיו!) מכריז על ״ידידותיות״,[19] בא העיתון ועושה מזה ״לבביות״.[20] בימים כאלה ובעניינים כאלה מוטב שהכותרת תהא נחותה מהתוכן בהבעת התפעלות ולא עדיפה ממנו. התוכל העביר שדר לאבירן שאני נדהם ומדוכא מחופש לשונו של נחומצ'י. חפרו פני למראה ״[21]!"Goldman Plan

 

שלום,

הררי

הערות:


[1] השאלות הועברו לאליהו דובקין שחזר מכנס פריס. דובקין השיב עליהן במפורט במכתב אל מ״ש מ-22/8/1946 (אצ״מ S 25/10016).

[2] מושב הוהפ״צ הגדול היה אמור להתכנס בי-ם במחצית השנייה של אוגוסט 1946, אך בוטל ע״י כנס פריס שהחליט להעביר את הדיונים וההחלטות לקונגרס הציוני הכ״ב, שנועד לסוף השנה.

[3] העיתונות בארה״ב, בריטניה ובא״י, בעיקר מ-10-11/8/1946, הרבתה לעסוק בידיעות על יחס הנשיא טרומן לתמ״ג ועל תוכנית מתוקנת שלו, שאותה העביר ישירות לראש ממשלת בריטניה. בין היתר נמסר כי בשדר ששלח ב-10/8/1946 אל אטלי הודיע טרומן, שלאור מצוקת היהודים העקורים באירופה הורה לשגרירו בלונדון לדון עם ממשלת בריטניה על הצעות מסוימות שהגיש גולדמן למימשל, והביע תקוותו שיימצא פתרון שיוכל לזכות בתמיכה ציבורית בארה״ב ויאפשר לו להעניק סיוע מוסרי ופיננסי להגשמתו (ר׳ אביזוהר/לקראת, עמ' 123 הע' 6; אילת א', עמ' 386-385; מס' 95 הע' 9; 96 הע' 3).

[4] מכתבי ב״ג וליאו כהן לא אותרו. אפשר שבמכתב שלא אותר חזר ב״ג על דברים שאמר בכנס פריס ב-17/8/1946: ״איננו יודעים מה אמר הנשיא במברקו לאטלי. האם אנו בטוחים שהנשיא תומך בהצעותינו? הצהרתו החדשה מביכה מאוד״ (ר׳ אביזוהר/לקראת, עמ' 140).

[5] בהודעת הבית הלבן ב-16/8/1946 נאמר: ״אעפ״י שהנשיא החליף דעות עם ראש ממשלת אנגליה מר אטלי בעניין א״י, לא הגישה ממשלתנו כל תוכנית משלה לפתרון שאלת א״י. אולם תקוותו הכנה של הנשיא טרומן היא שעקב השיחות המוצעות בין הממשלה הבריטית ונציגי הערבים והיהודים יימצא פתרון הוגן לבעיית א״י [---] וכדי שהבעיה תיפתר באופן שיביא שלום ושגשוג לא״י, יש לגשת לפתרונה ברוח פשרה״ (״דבר״ 18/8/1946).

[6] ב-14/8/1946 פורסמה במלואה ב״ניו-יורק טיימס״ תוכנית שהגיש גולדמן לשר החוץ אצ׳יסון. התוכנית הודלפה לעיתון, ככל הנראה ע״י גולדמן עצמו (ר, אביזוהר/לקראת, עמ׳ 132).

[7] ר׳ מס׳ 105 סעיף 5.

[8] ממשלת בריטניה שללה את שיתוף ב״ג בוש״ע (אביזוהר/לקראת, עמ׳ 133 הע׳ 6).

[9] הוויכוח הציבורי בעניין המאבק המזוין נגד בריטניה התנהל בין חסידי ״מאבק רצוף״, כלומר כולל ומתמיד, וחסידי ״מאבק צמוד״, שגרסו תגובות אלימות אך ורק על התנכלות השלטונות לעלייה ולהתיישבות (ר׳ מס׳ 85 הע׳ 6).

[10] בכנס פריס הוחלט להפסיק את המאבק המזוין נגד הבריטים עד לקונגרס הציוני כ״ב, שם תוכרע סופית שאלה זו (אביזוהר/לקראת, עמ׳ 153).

[11] בדבר מעמדו במפקדה הארצית של ה״הגנה״ (ר׳ מס׳ 99 סעיף 5).

[12] מכתב בן-אהרון ותשובת מ״ש לא אותרו.

[13] ר׳ מס׳ 99 הע׳ 29-28.

[14] מכתב וולטר איתן לא אותר.

[15] מתייחס למכתב ז״ש מ-19/8/1946. ״רחף״ - מישה גורדין, שעמד בראש רשת האלחוט של ה״הגנה״ (״שמשון״).

[16] מדובר בטקס הנחת אבן הפינה ל״בית ברל״, שנערך ב-21/8/1946. אילו שלח מ״ש ברכה בדואר המחתרתי, היה דבר קיום דואר זה נחשף. על הטקס ר׳ שרת/מאסר, עמ׳ 190-189; ״דבר ב-22/8/1946.

[17] מזכיר מפא״י יונה כסה ואליהו שומרוני, חבר קיבוץ אפיקים, חבר מזכירות מפא״י, ומטעמה ריכז את הפעולה בתנועות הנוער ובמשמרת הצעירה של המפלגה, לימים ראש אגף הנוער והנח״ל במשרד הביטחון,

[18] ב-19/8/1946 פורסמה בפ״פ כתבה מאת ג׳ורג׳ ליכטהיים, שכותרתה ״שיחות על א״י - האווירה השתפרה״, על שיחת וייז, לוקר וגולדמן עם בווין והול בפריס ב-17/8/1946. בין היתר דיווח שם ליכטהיים, כי ״נראה שהקשיים העיקריים הם שלושה: סדר היום של ועידת לונדון, הרכב המשלחת היהודית ומעמדם של המנהיגים הציונים הכלואים״. בהמשך נאמר שם כי ״חוגים יודעי דבר סבורים, שהשיחה הייתה קונקרטית במידה מספקת להפקת תוצאות למרות היעדר לבביות, אשר כפי שנמסר אפיינה את הפגישה בפריס״.

ב-23/8/1946 הבריק מ״ש ללינטון בלונדון: ״אנא העבר לליכטהיים ברכות על מברקיו המצוינים״ (לפ״פ ול״הארץ״).

[19] ב״הארץ״ ב-20/8/1946, בהמשך לכתבת ליכטהיים הנ״ל, הובאה ידיעה של סוכנות ״רויטר״ בפריס לפיה ״השיחות בין מר בווין ומר הול לבין מנהיגי הסוכנות היהודית התנהלו ב׳אווירה ידידותית׳ הכריז ד"ר נחום גולדמן״. לעומת זאת בדוח גולדמן על שיחה זו נאמר: ״האווירה לא הייתה ידידותית או אישית כמו בשיחתי עם בווין לפני ימים אחדים״ (השיחה עם בווין התקיימה ב-14/7/1946; ר׳ תעודות א', עמ׳ 533).

[20] מ״ש בלבל בין הכתבות בפ״פ וב״הארץ״. בפ״פ נכתב שהשיחות היו לא לבביות ואילו על פי ״הארץ״ אמר עליהן גולדמן שהיו ידידותיות.

[21] בכתבת ליכטהיים ב״הארץ״ ב-20/8/1946, נאמר בין היתר, כי ״הקושי הנוכחי הוא לכלול את ׳תוכנית מוריסון׳ והן את ׳תוכנית גולדמן׳ [ההצעות שהגיש גולדמן לממשל האמריקני] בסדר היום של השיחות האנגלו-יהודיות״. שדר מ״ש לב״ג לא אותר (ר׳ מס׳ 96 הע׳ 9).

 

העתקת קישור