66. אל: יוסף לינטון, לונדון - 2/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  66. אל: יוסף לינטון, לונדון - 2/8/1946
כותרת משנה  מברק אנגלית

66

אל: יוסף לינטון, לונדון

א-ן 2/8/1946

(מברק אנגלית)


יוסף, לאור פ״פ היום:

הביקורת של הדובר על תוכנית הממשלה, כפי שנמסרה [ע״י] רויטר,[1] אינה מספיקה. חסרות הנקודות העיקריות הבאות:

אחת, העלייה, אפילו באזור מוגבל במידה רבה ביותר, אינה בשליטה יהודית.

שתיים, בעוד הנגב הדרומי, שהינו צחיח ולמעשה אינו ראוי לעיבוד, נותר בשליטה בריטית, כנראה מסיבות אסטרטגיות טהורות, נכללת הרצועה הצפונית של הנגב, שהינה לכל הדעות ראויה לעיבוד אבל מאוכלסת בדלילות, במחוז הערבי. ובאופן זה נשלל מן היהודים השטח היחיד עם רזרבה קרקעית משמעותית ושוליים נרחבים לפיתוח.

שלוש. הוצאת הגליל המערבי פירושו [כי] ליהודים לא יהיה חלק כלשהו בהרי א״י.[2]

 

הערות:


[1] בפ״פ מ-2/8/1946 וב״דבר״ (מהדורת י-ם) מאותו יום פורסמה תגובת דובר הסוה״י בלונדון לתמ״ג, שהובאה ע״י סוכנות ״רויטר״. בתגובה לא הייתה דחייה רשמית של התוכנית, אבל הועלו בה חמישה ערעורים יסודיים: ״ראשית, אין הסוה״י יכולה להסכים לכך שיועמד תנאי להעלתם של מאת אלף העולים, והוא שהיהודים יסכימו לתוכנית הפדרליזציה; שנית, תוכנית הפדרליזציה מבטיחה ליהודים חבל ארץ של 1,500 מיל רבוע מתוך 35,000 מיל רבוע של א״י משני עברי הירדן, הכלולים בהצהרת בלפור; שלישית, בירושלים, שהיהודים הם שני שלישים של האוכלוסייה, תינתן להם נציגות של מיעוט; רביעית, מהיהודים ישָללו גם הנגב וגם ים המלח על זיכיונות התעשייה שלו, אשר כל חשיבותו החדישה התפתחה הודות ליוזמה היהודית; חמישית, האוטונומיה של האזור היהודי או הערבי תהיה מצומצמת ביותר נוכח סמכות ההכרעה של הממשלה המרכזית״.

[2] ר' מס' 65 סעיף 5.

 

העתקת קישור