39. אל: אליעזר קפלן, לונדון - 19/7/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  39. אל: אליעזר קפלן, לונדון - 19/7/1946
כותרת משנה  מברק אנגלית מירושלים

39

אל: אליעזר קפלן, לונדון

ירושלים, 19/7/1946

(מברק אנגלית)

 

להלן תמצית שדר שרתוק:

 

אחת: ראוי שתפגוש את ברוּק וחבריו לוודא בצד שלהם האמת על 100,000.[1] אני בטוח ששלושתנו נישאר במעצר כל עוד לא תיקבע מדיניות והשחרור יהיה כפוף לתנאים העשויים לסבך שוב את המצב. איני רוצה שהשחרור ייעשה לנושא הראשי במקום נושאים עיקריים אמיתיים. אני חרד לצעדיו הראשונים של וייצמן,[2] אני בטוח שאתה ולוקר תעשו כל שאפשר לחזק את ידיו ולהנחותו. השדר המלא[3] נשלח בדואר אוויר.

שתיים: הוחלט אתמול שאי-שיתוף יתחיל ב-25 ליולי: התפטרות מוועדות, הפסקת יחסים של רשויות מקומיות, תביעה מהשלטונות הפסקת התקפות, שחרור עצירים, ההחלטה לא תפורסם עד 25 ביולי. אנא מסור זאת לבן-גוריון.

 

הערות:


[1] ר' מס' 36 הע' 11, 12; גם מס' 42.

[2] ב-17 לחודש יצא ח״ו מא״י ושב ללונדון. שם התכוון לקיים פגישות ודיונים אינטנסיביים עם אנשי מימשל ואישי ציבור בריטים.

[3] לא אותר.

 

העתקת קישור