יוסי שריד - הצבועים והסכלים בוויכוח השילומים
שם הספר  פולמוס השילומים
שם הפרק  יוסי שריד - הצבועים והסכלים בוויכוח השילומים
כותרת משנה  ביקורת במוסף "ספרים" של הארץ, 1/8/2007
PDF instant 
העתקת קישור