מעטפות ארכיון התמונות

 

 

1 ילדות בחרסון
2 משפחה עד 1914
3 עין סיניה
4 גימנסיה הרצליה
5 התקופה העותומנית
6 משה וצפורה
7 צפורה
8 סוכנות - מחלקה מדינית
9 השנים בלונדון
10 השנים בלונדון
11 משרד החוץ
12 משרד ראש הממשלה 10/53-11/55
13 משרד החוץ לאחר ראש הממשלה 
14 משה שרת לאחר הפרישה מהממשלה
15 השנים בלונדון
16 משה שרת עם אישים
17 משה שרת - פורטרטים
18 משה שרת נואם
19 או"ם
20 לטרון
21 דב הוז ומשפחתו
22 אליהו גולומב ומשפחתו
23 שנות ה-60
24 ועידת מפא"י העשירית
25 הלוויה
26 אזכרות ואירועים
27 משפחה
28 תעודה של צירי אסיפת הנבחרים השניה 1926
29 היום הראשון של "דבר"

 

 

חזרה לדף הבית