אתר העמותה למורשת משה שרת


לצערנו חל שיבוש באופן הצגת המידע באתר ולא ניתן להיכנס לתפריט הראשי


התקלה תתוקן ביום ראשון 15 בדצמבר


אנא האזרו בסבלנות


במקרה שיש צורך בקבלת מידע דחוף נא ליצור קשר