העמותה החלה במהלך חשוב, להעלות לרשת טקסטים ממורשתו של משה שרת...