יום עיון לזכר

משה שרת (1894–1965)

המדינאי, הדיפלומט והאדם


למלאות יובל שנים לפטירתו

יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 6 ביולי 2015 (י"ט תמוז תשע"ה)

 

מושב ראשון:  משה שרת–שרתוק בימי היישוב 

יו"ר – יעקב שרת, העמותה למורשת משה שרת

ברכות

ד"ר משה יגר, משרד החוץ – משה שרת כראש המחלקה המדינית (1933–1948)

ד"ר אבי בראלי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – משה שרת כדמות פוליטית

יעל מדיני-שרת – מבט אישי

 

מושב שני:  משה שרת בימי המדינה

יו"ר – יחיאל לקט, המכון לתולדות הקרן-הקיימת

פרופ' יחיעם ויץ, אוניברסיטת חיפה – משה שרת נוכח מבצע קדש: בין מלחמה ונסיגה

ד"ר חגי צורף, ארכיון המדינה (עורך כרך התעודות של גולדה מאיר) – מפטרונות לעוינות: משה שרת וגולדה מאיר

לואיז פישר, ארכיון המדינה (עורכת כרך התעודות של משה שרת) – גישושי השלום של שר החוץ משה שרת   

 

מושב שלישי:  דו-שיח – משה שרת בראייה היסטורית

יו"ר – פרופ' זאב צחור, המכללה האקדמית ספיר

פרופ' יואב גלבר, המרכז הבינתחומי, הרצלייה

פרופ' אריה נאור, המכללה האקדמית הדסה

פרופ' גבי שפר, האוניברסיטה העברית בירושלים