50.  מתוך יומן העבודה                                        ירושלים,  30.7.1936 

כששודרה הודעתו של אורמסבי-גור, ונמצא שאין בה אותה פנייה אל רגשות המנהיגים הערבים, אמרתי לאהרן כהן שיצלצל אל הארמון בעמאן ויבקש שתימסר ידיעה להוד רוממותו האמיר, שאני מצטער מאוד שהמאמץ שלי היה לשווא. אני את הבטחתי מילאתי.

 

למחרת בבוקר צילצל הוד רוממותו אישית אל אהרן כהן במשרד וביקש ממנו לומר לי שהוא מחזיק לי טובה מרובה על מה שעשיתי, ושלא ייפול עלי ליבי. הוא מקווה שנמשיך לפעול יד ביד למען השלום וההבנה.