17.  דברים בישיבת הנהלת הסוכנות                 ירושלים,  23.4.1936

 

 

 

 

הדאגה הרבה בחוגי הממשלה למצבה של ירושלים מחר, יום ו', רפתה קצת. אומנם יש ידיעות על הסתה בכפרים לבוא מחר ירושלימה. אך לפי השערת הממשלה אין לחכות לנהירה רבה. פשטה שמועה, שהמופתי נתן התחייבות בכתב לנציב שיהיה שקט בעיר, אולם אין אישור לשמועה זו. אתמול שמענו גירסה, שהנציב לחץ בכל תוקף על המנהיגים הערבים לשמור על השקט. היתה גם שמועה שהובא צבא ממצרים, אולם שמועה זו לא נתאמתה. הממשלה סומכת ודאי על עזרת אוניות המלחמה העוגנות בחיפה. המשטרה בטוחה, שתוכל להתגבר על כל מצב. יש להם 550 שוטרים בירושלים, מכוניות משוריינות ומכונות ירייה בכל מכונית. אולם ישנה מתיחות, ואפילו אם יום ו' ויום השבת יעברו בשלום, צריך יהיה לעמוד על המשמר במשך כל השבוע הבא.

 

ביקשתי ראיון עם הנציב בקשר לכוחות הביטחון וההצעה לגיוס יהודים בצורה זו או אחרת. הפגישה נקבעה ל-5.30 וישתתפו בה דר' וייצמן, בן-גוריון ואני.

 

ההודעות הרשמיות המתפרסמות על-ידי הממשלה בנוגע למאורעות הולכות ורעות. בהודעה האחרונה על הבהלה שהייתה בשכונת פלורנטין ביפו, נאמר שיהודים עוברי-חוק ירו במשטרה, ואין זה נכון. לעומת זאת, פורסם שהיתה דליקה בבן-שמן ולא נאמר מי הציתה, שרגמו שוטרים בירושלים ולא נאמר מי עשה זאת. גם את השריפה בבית-אלפא טישטשו. בדעתי לעורר את הדבר לפני הממשלה.

 

ההנהלה קיבלה טלגרמות ממרכזים שונים של היהדות בחוץ-לארץ השואלים לפרטים על המצב, והשבנו עליהן בפרוטרוט. מאמריקה הודיעו טלגרפית על איחוד כל הוועדים לאיגוד אחד ומחכים להוראותינו. ענינו שהישוב איתן. הסברנו את שאיפותינו וביקשנו 100,000 דולר למטרות מיוחדות.

 

על-פי הצעת בן-גוריון נשלחו אתמול שתי טלגרמות ללורד מלצ'ט:

1.  שאנו רואים צורך בשאלות ותשובות בבית הנבחרים, למען יקראו בבית הנבחרים את הקומוניקט הראשון של הממשלה;

2. לסדר בהסכמת תומס שאלה בפרלמנט, אשר עליה ישיב הוא כי הממשלה לא תיכנע לאלימות, איומים ושביתות, ולא תשנה את המדיניות שלה. כן מסרנו שבסביבת יפו שקט, אולם המצב נראה לנו כרציני.

 

בשעה מאוחרת בלילה טילגרפנו למלצ'ט לברר אצל תומס אם אין צורך בהבאת כוחות-צבא לארץ. התלבטנו אם להביא שאלה זו לפני הנציב, והחלטנו לבקש ממלצ'ט שהוא יטפל בה כפרט.

[---]

 

דרשנו מהממשלה לא להניח למארגני השביתה להכריח את החנוונים לסגור את חנויותיהם. היום הופיעו כמה מאמרים בקשר עם זה.

 

בדעתנו עוד לתבוע מהממשלה:

1. הגברת כוחות הצבא בארץ;

2. איסור התקהלויות;

3. מילוי הדרישות לגבי תל אביב.

 

חזרה לדף הבית