יומן מדיני 1936 - תוכן כרך א'



אישים בכרך א' של היומן המדיני

נושאים עיקריים בכרך א' של היומן המדיני

 

קבצי הספר:                                                                       מספר העמוד בספר המקורי

 

 1. ראיון עם הנציב העליון  19.1.1936                                                15
 2. ראיון עם הנציב העליון  24.1.1936                                                24
 3. ראיון עם הנציב העליון  26.1.1936                                                27
 4. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י  26.1.1936                37
 5. דברים בישיבת מרכז מפא"י  29.1.1936                                       38
 6. ראיון עם הנציב העליון  30.1.1936                                                41
 7. למסיבת הסיום של מחזור השוטרים  30.1.1936                            48
 8. יומן עבודה:  7 – 15 בפברואר                                                        50-56
 9. ראיון עם הנציב העליון  16.2.1936                                                 56
 10. יומן עבודה: 17-18 בפברואר                                                          63-66
 11. מכתב אל דב יוסף (ברנרד ג'וזף)  23.3.1936                                 67
 12. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י   7.4.1936                  69
 13. דברים בישיבת מרכז מפא"י  16.4.1936                                        72
 14. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות  19.4.1936                                  79
 15. ראיון עם המזכיר הראשי של ממשלת המנדט  19.4.1936               80
 16. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות  22.4.1936                                  84
 17. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות  23.4.1936                                  86
 18. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י   25.4.1936                88
 19. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות  3.5.1936                                    90
 20. מכתב להנהלת הסוכנות היהודית, לונדון  7.5.1936                         94
 21. ראיון עם הנציב העליון  10.5.1936                                                 104
 22. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות  15.5.1936                                  119
 23. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות  17.5.1936                                  121
 24. דברים בישיבת מרכז מפא"י  21.5.1936                                        123
 25. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות  22.5.1936                                  126
 26. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י   23.5.1936                136
 27. שיחה עם הנציב העליון  25.5.1936                                               138
 28. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות  2.6.1936                                    142
 29. ראיון עם הנציב העליון  2.6.1936                                                   148
 30. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות  7.6.1936                                    155
 31. דברים בישיבת מרכז מפא"י  9.6.1936                                          159
 32. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות  14.6.1936                                  155
 33. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י   16.6.1936                169
 34. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י   21.6.1936                170
 35. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות  21.6.1936                                  172
 36. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י   21.6.1936                176
 37. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות  28.6.1936                                  179
 38. מכתב אל דר' חיים וייצמן  5.7.1936                                               180
 39. יומן עבודה:  5 ביולי, 1936                                                              185
 40. ראיון עם הנציב העליון  6.7.1936                                                    186
 41. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י   6.7.1936                   193
 42. יומן עבודה:  9 ביולי, 1936                                                              195
 43. דברים בישיבת מרכז מפא"י  9.7.1936                                           195
 44. יומן עבודה:  10 ביולי – 19 ביולי, 1936                                            197-213
 45. דברים בהתייעצות על הוצאת עיתון בערבית  20.7.1936                  214
 46. יומן עבודה:  21 ביולי – 22 ביולי, 1936                                            215-219
 47. ראיון עם הנציב העליון  22.7.1936                                                  219
 48. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י   22.7.1936                 221
 49. יומן עבודה:  23 ביולי – 26 ביולי, 1936                                            232-242
 50. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י   28.7.1936                 242
 51. יומן עבודה:  30 ביולי, 1936                                                            250
 52. דברים בישיבת מרכז מפא"י  3.8.1936                                           251
 53. ראיון עם הנציב העליון  7.8.1936                                                    256
 54. ראיון עם הנציב העליון  15.8.1936                                                  262
 55. דברים בישיבת מרכז מפא"י  22.8.1936                                         269
 56. ראיון עם הנציב העליון  24.8.1936                                                  275
 57. יומן עבודה:  27 באוגוסט, 1936                                                       279
 58. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י   31.8.1936                 284
 59. ראיון עם הנציב העליון  2.9.1936                                                    291
 60. ראיון עם הנציב העליון  9.9.1936                                                    298
 61. דברים בישיבת מרכז מפא"י  11/12.8.1936                                   302
 62. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות  20.9.1936                                   309
 63. מכתב אל זליג ברודצקי, הנהלת הסוכנות, לונדון  25.9.1936             311
 64. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות  27.9.1936                                   313
 65. ראיון עם הנציב העליון  29.9.1936                                                  317
 66. דברים בישיבת מרכז מפא"י  29.9.1936                                         322
 67. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות  4.10.1936                                   324
 68. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות  11.10.1936                                 326
 69. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י   12.10.1936               327
 70. ראיון עם הנציב העליון  16.10.1936                                                333
 71. יומן עבודה:  19.10.1936                                                               339
 72. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות  22.10.1936                                 344
 73. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות  25.10.1936                                 346
 74. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י   25.10.1936               347
 75. ראיון עם הנציב העליון  28.10.1936                                                347
 76. יומן עבודה:  3.11.1936                                                                  356
 77. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות  8.11.1936                                    359
 78. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י   9.11.1936                  359
 79. יומן עבודה:  24.11.1936                                                                362
 80. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י   10.12.1936                363
 81. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות  18.12.1936                                  370
 82. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י   20.12.1936                374

 

חזרה לדף הבית