יומן מדיני


יומן מדיני - כרך ב' - 1937 - תרצ"ז

 

מתוך סידרה של 5 כרכים

 

יומנים,  נאומים,  תזכירים,  מכתבים של מנהל המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית לארץ-ישראל

  

  

עורך: אהוביה מלכין

עורך מישנה: אמנון סלע

תירגם פרקים מאנגלית: מאיר שלי

 

יצא לאור על-ידי עם עובד והספרייה הציונית - 1971

 

הודעה מהנהלת האתר:

פרק המסומן בקו תחתי - מוכן לקריאה. הגולשים מוזמנים לחזור ולקרוא את הפרקים המתווספים.

כשכל פרקי  כרך ב' - 1937 - יהיו באתר - הודעה זו תוסר.

 

 

תוכן

תאריך

 

הקדמת מערכת "עם עובד"

 

 

אישים המוזכרים בספר

 

 

נושאים עיקריים בספר

 

1.       

דברים בישיבת מרכז מפא"י – תל-אביב

16.1.1937

2.       

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות – ירושלים

31.1.1937

3.       

דברים בישיבת מרכז מפא"י – תל-אביב

5-6.2.1937

4.       

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות – ירושלים

7.2.1937

5.       

דברים בישיבת הוועד הפועל הציוני המצומצם – ירושלים

11.2.1937

6.       

ראיון עם ג'ון הול, המזכיר הראשי של הממשלה – ירושלים

12.2.1937

7.       

מתוך יומן העבודה – לונדון

16.2.1937

8.       

מתוך יומן העבודה – לונדון

17.2.1937

9.       

מתוך יומן העבודה – לונדון

18.2.1937

10.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

19.2.1937

11.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

20.2.1937

12.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

21.2.1937

13.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

22.2.1937

14.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

25.2.1937

15.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

27.2.1937

16.  

מכתב לדוד בן גוריון – לונדון

27.2.1937

17.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

1.3.1937

18.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

2.3.1937

19.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

3.3.1937

20.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

4.3.1937

21.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

5.3.1937

22.  

מתוך יומן העבודה – ליברפול

7.3.1937

23.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

8.3.1937

24.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

9.3.1937

25.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

10.3.1937

26.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

11.3.1937

27.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

12.3.1937

28.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

13.3.1937

29.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

14.3.1937

30.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

15.3.1937

31.  

מתוך יומן העבודה – פאריס

16.3.1937

32.  

מתוך יומן העבודה – פאריס

17.3.1937

33.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

18.3.1937

34.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

19.3.1937

35.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

20.3.1937

36.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

22.3.1937

37.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

23.3.1937

38.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

24.3.1937

39.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

25.3.1937

40.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

26.3.1937

41.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

28.3.1937

42.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

29.3.1937

43.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

30.3.1937

44.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

31.3.1937

45.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

1.4.1937

46.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

2.4.1937

47.  

מתוך יומן העבודה – לונדון

3.4.1937

48.  

דברים בישיבת הוועד הפועל הציוני – ירושלים

22.4.1937

49.  

דברים בישיבת מרכז מפא"י – ירושלים

27.4.1937

50.  

ראיון עם גון הול, המזכיר הראשי של הממשלה – ירושלים

29.4.1937

51.  

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים

2.5.1937

52.  

ראיון עם הנציב העליון סר ארתור ווקופ – ירושלים

6.5.1937

53.  

דברים בישיבת מרכז מפא"י – ירושלים

11.5.1937

54.  

ראיון עם ג'ון הול, המזכיר הראשי של הממשלה – ירושלים

13.5.1937

55.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

15.5.1937

56.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

16.5.1937

57.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

17.5.1937

58.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

18.5.1937

59.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

19.5.1937

60.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

20.5.1937

61.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

21.5.1937

62.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

22.5.1937

63.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

23.5.1937

64.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

24.5.1937

65.  

ראיון עם הנציב העליון סר ארתור ווקופ – ירושלים

24.5.1937

66.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

25.5.1937

67.  

דברים בישיבת מרכז מפא"י – תל-אביב

25.5.1937

68.  

מכתב לדוד בן גוריון – לונדון

25.5.1937

69.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

26.5.1937

70.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

27.5.1937

71.  

מתוך יומן העבודה – בית השיטה

28.5.1937

72.  

מתוך יומן העבודה – ביקור בעין חרוד ותל יוסף

29.5.1937

73.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

30.5.1937

74.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

31.5.1937

75.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

1.6.1937

76.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

2.6.1937

77.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

3.6.1937

78.  

מתוך יומן העבודה – חיפה

4.6.1937

79.  

מתוך יומן העבודה – ביקור בעמק הירדן ועמק בית שאן

5.6.1937

80.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

6.6.1937

81.  

מתוך יומן העבודה – תל-אביב

7.6.1937

82.  

דברים בישיבת מרכז מפא"י – תל-אביב

7.6.1937

83.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

8.6.1937

84.  

דברים בהתייעצות על המצב המדיני – ירושלים

8.6.1937

85.  

ראיון עם גנרל סר ג'ון דיל – ירושלים

8.6.1937

86.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

9.6.1937

87.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

10.6.1937

88.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

11.6.1937

89.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

12.6.1937

90.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

13.6.1937

91.  

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות – ירושלים

13.6.1937

92.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

14.6.1937

93.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

15.6.1937

94.  

ראיון עם הנציב העליון סר ארתור ווקופ – ירושלים

15.6.1937

95.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

16.6.1937

96.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

17.6.1937

97.  

מכתב לדוד בן גוריון – ירושלים

17.6.1937

98.  

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות – ירושלים

17.6.1937

99.  

מתוך יומן העבודה – ירושלים

18.6.1937

100.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

19.6.1937

101.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

20.6.1937

102.          

דברים בישיבת מרכז מפא"י – ירושלים

20.6.1937

103.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

21.6.1937

104.          

דברים בישיבת הוועד הפועל הציוני המצומצם – ירושלים

21.6.1937

105.          

ראיון עם הנציב העליון סר ארתור ווקופ – ירושלים

21.6.1937

106.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

22.6.1937

107.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

23.6.1937

108.          

דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י – ירושלים

23.6.1937

109.          

מכתב לדוד בן גוריון – ירושלים

29.6.1937

110.          

מכתב לדוד בן גוריון – ירושלים

30.6.1937

111.          

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות – ירושלים

3.7.1937

112.          

מכתב לדוד בן גוריון – ירושלים

4.7.1937

113.          

דברים בישיבת מרכז מפא"י – תל אביב

5.7.1937

114.          

ראיון עם הנציב העליון סר ארתור ווקופ – ירושלים

8.7.1937

115.          

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות – ירושלים

8.7.1937

116.          

דברים בישיבת מועצת מפא"י – תל-אביב

9.7.1937

117.          

ראיון עם הנציב העליון סר ארתור ווקופ – ירושלים

13.7.1937

118.          

מכתב לדוד בן גוריון – ירושלים

17.7.1937

119.          

דברים בקונגרס הציוני ה-20 – ציריך

9.8.1937

120.          

מכתב לצפורה שרתוק – ציריך

15.8.1937

121.          

דברים בישיבת מרכז מפא"י – תל-אביב

29.8.1937

122.          

מתוך יומן העבודה – תל-אביב

3.9.1937

123.          

מתוך יומן העבודה – חיפה

4.9.1937

124.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

5.9.1937

125.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

6.9.1937

126.          

דברים בישיבת מרכז מפא"י – ירושלים

7.9.1937

127.          

מתוך יומן העבודה – ז'נבה

13.9.1937

128.          

מתוך יומן העבודה – ז'נבה

14.9.1937

129.          

מתוך יומן העבודה – ז'נבה

15.9.1937

130.          

מתוך יומן העבודה – ז'נבה

16.9.1937

131.          

מתוך יומן העבודה – ז'נבה

17.9.1937

132.          

מתוך יומן העבודה – ז'נבה

18.9.1937

133.          

מתוך יומן העבודה – ז'נבה

19.9.1937

134.          

מתוך יומן העבודה – ז'נבה

20.9.1937

135.          

מתוך יומן העבודה – ז'נבה

21.9.1937

136.          

מתוך יומן העבודה – ז'נבה

22.9.1937

137.          

מתוך יומן העבודה – ז'נבה

23.9.1937

138.          

מתוך יומן העבודה – פאריס

25.9.1937

139.          

מתוך יומן העבודה – לונדון

26.9.1937

140.          

מתוך יומן העבודה – לונדון

27.9.1937

141.          

מתוך יומן העבודה – לונדון

28.9.1937

142.          

מתוך יומן העבודה – לונדון

29.9.1937

143.          

מתוך יומן העבודה – לונדון

30.9.1937

144.          

מתוך יומן העבודה – לונדון

1.10.1937

145.          

מתוך יומן העבודה – לונדון

2.10.1937

146.          

מתוך יומן העבודה – לונדון

4.10.1937

147.          

מתוך יומן העבודה – לונדון

5.10.1937

148.          

מתוך יומן העבודה – לונדון

6.10.1937

149.          

מתוך יומן העבודה – לונדון

7.10.1937

150.          

מתוך יומן העבודה – לונדון

8.10.1937

151.          

מתוך יומן העבודה – לונדון

9.10.1937

152.          

מתוך יומן העבודה – לונדון

10.10.1937

153.          

מתוך יומן העבודה – פאריס

11.10.1937

154.          

מתוך יומן העבודה – רומא

12.10.1937

155.          

מתוך יומן העבודה – אתונה

13.10.1937

156.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

16.10.1937

157.          

ראיון עם וו"ד בטרשיל, המזכיר הראשי של הממשלה – י-ם

16.10.1937

158.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

17.10.1937

159.          

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות – ירושלים

17.10.1937

160.          

דברים בישיבת מרכז מפא"י – תל-אביב

18.10.1937

161.          

ראיון עם וו"ד בטרשיל, המזכיר הראשי של הממשלה – י-ם

19.10.1937

162.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

19.10.1937

163.          

מכתב לד"ר חיים וייצמן – ירושלים

19.10.1937

164.          

ראיון עם וו"ד בטרשיל, המזכיר הראשי של הממשלה – י-ם

20.10.1937

165.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

20.10.1937

166.          

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות – ירושלים

25.10.1937

167.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

26.10.1937

168.          

מתוך יומן העבודה – תל-אביב

27.10.1937

169.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

2.11.1937

170.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

4.11.1937

171.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

5.11.1937

172.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

6.11.1937

173.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

7.11.1937

174.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

8.11.1937

175.          

ראיון עם וו"ד בטרשיל, המזכיר הראשי של הממשלה – י-ם

10.11.1937

176.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

12.11.1937

177.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

13.11.1937

178.          

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות – ירושלים

14.11.1937

179.          

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות – ירושלים

15.11.1937

180.          

דברים בישיבת הוועד הלאומי ובאי כוח הקהילות ומועצות מקומיות – ירושלים

16.11.1937

181.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

16.11.1937

182.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

17.11.1937

183.          

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות – ירושלים

21.11.1937

184.          

מתוך יומן העבודה – ירושלים

23.11.1937

185.          

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות – ירושלים

29.11.1937

186.          

דברים בישיבת מרכז מפא"י – תל-אביב

30.11.1937

187.          

מכתב לד"ר יהודה ל. מגנס – ירושלים

13.12.1937

188.          

מכתב לחיים קלווריסקי – ירושלים

14.12.1937

189.          

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות – ירושלים

19.12.1937

190.          

דברים במסיבת פעילים בקרן היסוד – ירושלים

21.12.1937

191.          

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים

26.12.1937

http://www.sharett.org.il/info/books/yoman-medini/1937/ym-001-16-01-1937.htm
חזרה לדף הבית