יומן מדיני


יומן מדיני - 1939 - תרצ"ט

 

יומנים,  נאומים,  תזכירים,  מכתבים של מנהל המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית לארץ-ישראל

  

כרך ד' - מתוך סידרה של 5 כרכים

  

עורך: אהוביה מלכין

עורך מישנה: אמנון סלע

תירגם פרקים מאנגלית: מאיר שלי

 

יצא לאור על-ידי עם עובד והספרייה הציונית - 1974

 

הודעה מהנהלת האתר:

פרקי הספר נמצאים בהכנה - הגולשים מוזמנים לחזור ולקרוא את הפרקים המוכנים.

כשכל הפרקים יהיו באתר - הודעה זו תוסר.

 

פירוט התוכן של כרך ד' של היומן המדיני

הקדמת המערכת לכרך ד' של יומן מדיני

פירוט האישים המוזכרים בכרך ד' של היומן המדיני

פירוט הנושאים העיקריים בכרך ד' של היומן המדיני

 

1. דברים בישיבת מרכז מפא"י - 16.1.1937

 

 

 

1

 

. ראיון עם הנציב העליון - 19.1.1936

2. ראיון עם הנציב העליון - 24.1.1936

3. ראיון עם הנציב העליון - 26.1.1936

4. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 26.1.1936

5. דברים בישיבת מרכז מפא"י - 29.1.1936

6. ראיון עם הנציב העליון - 30.1.1936

7. מכתב לבוגרי קורס שוטרים - 30.1.1936

8. מתוך יומן העבודה - 7.2.1936

9. ראיון עם הנציב העליון - 16.2.1936

10. מתוך יומן העבודה - 17.2.1936

11. משפט יצחק חנקין - 18.2.1936

12. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 7.4.1936

13. דברים בישיבת מרכז מפא"י - 16.4.1936

14. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 19.4.1936

15. ראיון עם המזכיר הראשי - 19.4.1936

16. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 22.4.1936

17. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 23.4.1936

18. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 25.4.1936

19. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 3.5.1936

20. מכתב אל הנהלת הסוכנות היהודית בלונדון - 7.5.1936

21. ראיון עם הנציב העליון - 10.5.1936

22. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 15.5.1936

23. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 17.5.1936

24. דברים בישיבת מרכז מפא"י - 21.5.1936

25. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 22.5.1936

26. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 23.5.1936

27. שיחה עם הנציב העליון - 25.5.1936

28. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 2.6.1936

29. ראיון עם הנציב העליון - 2.6.1936

30. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 7.6.1936

31. דברים בישיבת מרכז מפא"י - 9.6.1936

32. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 14.6.1936

33. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 16.6.1936

34. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 21.6.1936

35. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 21.6.1936

36. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 28.6.1936

37. מכתב אל ד"ר וייצמן - 5.7.1936

38. מתוך יומן העבודה - 5.7.1936

39. ראיון עם הנציב העליון - 6.7.1936

40. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 6.7.1936

41. מתוך יומן העבודה - 9.7.1936

42. דברים בישיבת מרכז מפא"י - 9.7.1936

43. מתוך יומן העבודה - 10-19.7.1936

44. דברים בהתייעצות על דבר הוצאת עיתון בערבית - 20.7.1936

45. מתוך יומן העבודה - 21-22.6.1936

46. ראיון עם הנציב העליון - 22.7.1936

47. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 22.7.1936

48. מתוך יומן העבודה - 23-26.7.1936

49. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 28.7.1936

50. מתוך יומן העבודה - 30.7.1936

51. דברים בישיבת מרכז מפא"י - 3.8.1936

52. ראיון עם הנציב העליון - 7.8.1936

53. ראיון עם הנציב העליון - 15.8.1936

54. דברים בישיבת מרכז מפא"י - 22.8.1936

55. ראיון עם הנציב העליון - 24.8.1936

56. ראיון עם הנציב העליון - 27.8.1936

57. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 31.8.1936

58. ראיון עם הנציב העליון - 2.9.1936

59. ראיון עם הנציב העליון - 9.9.1936

60. דברים בישיבת מרכז מפא"י - 11-12.9.1936

61. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 20.9.1936

62. מכתב לזליג ברודצקי - 25.9.1936

63. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 27.9.1936

64. ראיון עם הנציב העליון - 29.9.1936

65. דברים בישיבת מרכז מפא"י - 29.9.1936

66. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 4.10.1936

67. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 11.10.1936

68. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 12.10.1936

69. ראיון עם הנציב העליון - 16.10.1936

70. מתוך יומן העבודה - 19.10.1936

71. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 22.10.1936

72. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 25.10.1936

73. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 25.10.1936

74. ראיון עם הנציב העליון - 28.10.1936

75. מתוך יומן העבודה - 3.11.1936

76. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 8.11.1936

77. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 9.11.1936

78. מתוך יומן העבודה - 24.11.1936

79. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 10.12.1936

80. דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - 18.12.1936

81. דברים בישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י - 20.12.1936