הזמנת הספר "שוחר שלום" 

 

הזמנה דרך הדואר

 

להזמנת הספר בדואר, נא לשלוח אלינו שיק על-סך 65 ש"ח, לפקודת "העמותה למורשת משה שרת".

 

נא להדפיס את הטופס שלהלן (או לרשום בכתב יד על דף), למלא את כל הפרטים ולשלוח ביחד עם השיק לעמותה למורשת משה שרת, שדרות בן-גוריון 30, תל אביב 64558

 

הספר יישלח אליכם תוך שבוע מקבלת מכתבכם אצלנו.

 

טופס הזמנה להדפסה

 

 

לכבוד

העמותה למורשת משה שרת

שד' בן-גוריון 30, תל אביב  64588

 

 

נא לשלוח לי ____ עותק/עותקים של "שוחר שלום" בסך 65 ₪ העותק (כולל משלוח).

 

מצורף צ'ק לפקודת העמותה למורשת משה שרת על סך  __________  ₪.

 

שם: _________________________      חתימה:  _______________________

 

רחוב: _____________________   יישוב: _____________________ 

 

מיקוד: ________

 

A  _________________________@______________________   e-mail

 

 

    ------------------%-----------------------------------------------------------------------------------