אורות שכבו - הקדמה מאת יעקב שרת              

 

                                                     [תוכן עניינים]    [חיפוש בספר]    [לדף הקודם]

 

 

בספר זה כונסו דברים שנאמרו ונכתבו בזמנים שונים על אישים שהלכו לעולמם – מהם שגדלתי עמם יחד ונקשרה נפשי בנפשם, ומהם שלאורם הלכתי בציונות ובתנועת העבודה, ואחדים שבמחיצתם עבדתי, ואחרים שהייתי חבר להם בהנהלה הציונית ובממשלת ישראל, ומי שנפגשתי עמם מקרוב בימי סער ופרץ; ודגולי-עם שהוטלה עלי חובה ממלכתית להעריכם בפומבי, ומצניעי-לכת שמילאו תפקיד בחיי.

 

כמעט כל הפרקים או עיקריהם הם נאומים שנישאו באסיפות אבל וזיכרון, ללא יומרה להקיף את אישיות הנספד מכל צדדיה ולהגיע למיצוי אופיה ופועלה. ממילא אין למצוא בספר אחידות של נוסח ושיגרה של מסגרת, אלא משמשות בו בערבוביה חוויות והתרשמויות אישיות עם ניסיונות של הערכה ציבורית. גם נבצר ממני בכמה מקרים להימנע מחזרות, כשמדובר באישים שהייתה סמיכות בין פרשיות חייהם או כשאישיות אחת הוערכה יותר מפעם אחת.

 

רוב הדברים ניתנו כאמירתם וככתיבתם בשעתם, כמעט ללא שינוי זולת ליטושי-לשון קלים ותיקוני עובדות; בכמה פרקים חלה עריכה אגב תוספת דברים; שני פרקים נכתבו מחדש לפי קווי הערכת הדמות שנקבעה בראשונה.

 

בסופו של כל פרק באו הערות ובהן פרטים על האיש שמדובר בו ודברי הסבר על אנשים ועניינים שנזכרו באותו פרק.

 

יַאתה תודה למר שמשון ענבל ממשרד-החוץ, שהושאל זמנית לעזרתי, ואשר טרח הרבה ובתבונה בריכוז החומר ובניפויו, בבדיקת עובדות ותאריכים, ובעיצוב צורתו החיצונית של הספר.

 

 

הערת המערכת:

את הספר "אורות שכבו" ערך משה שרת עצמו, והוא שקבע אף את שמו. זמן רב השהה את הדפסת הספר לצורך עריכה נוספת, אך לא זכה להשלים את חפצו.

הפרקים על חיים ארלוזורוב וחיים וייצמן נערכו ע" המערכת על-פי הפרוטוקולים של נאומיו השמורים בעיזבונו.

 

חזרה לדף הבית