הזמנת הספר "מאבק מדיני 1942 כרך 2" 

 

הזמנה דרך האתר

 

לצערנו לא ניתן זמנית להזמין דרך האתר עקב חוסר אפשרות לקבלת תשלום באמצעות כרטיס אשראי. נא להזמין בדואר או לפנות אלינו במייל או טלפונית .

 


הזמנה דרך הדואר

 

נא להדפיס את הטופס שלהלן (או לרשום בכתב יד על דף), למלא את כל הפרטים ולשלוח ביחד עם השיק לעמותה למורשת משה שרת, שדרות בן-גוריון 30, תל אביב 6458805

 

הספר יישלח אליכם תוך שבוע מקבלת מכתבכם אצלנו. דמי המשלוח - עלינו.

 ------------------%----------------------------------------------------------------------------------- 


טופס הזמנה לספר

 

 

לכבוד

העמותה למורשת משה שרת

שד' בן-גוריון 30, תל אביב 6458805

 

 

נא לשלוח לי ____ עותק/עותקים של "מאבק מדיני א' חלק שני: יוני דצמבר 1942",  תמורת 90 ₪ העותק. (כולל משלוח). 

 

בנוסף, אני שמח לתרום לעמותה סך ________ ש"ח


מצורף שיק לפקודת העמותה למורשת משה שרת על סך  __________  ₪.

 

שם: _________________________      חתימה:  _______________________

 

רחוב: _____________________   יישוב: _____________________ 

 

מיקוד: ________

 

A  _________________________@______________________   e-mail

 


 

    ------------------%-----------------------------------------------------------------------------------