הזמנת הספר "דבר דבור 1948" 

 

הזמנה דרך האתר

 

לצערנו לא ניתן זמנית להזמין דרך האתר עקב חוסר אפשרות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי. נא להזמין בדואר או לפנות אלינו במייל או טלפונית (ראו "פנו אלינו" בתפריט ראשי)

 

הזמנה דרך הדואר

 

להזמנת הספר בדואר, נא לשלוח אלינו שיק על-סך 100 ש"ח, לפקודת "העמותה למורשת משה שרת".

 

נא להדפיס את הטופס שלהלן (או לרשום בכתב יד על דף), למלא את כל הפרטים ולשלוח ביחד עם השיק לעמותה למורשת משה שרת, שדרות בן-גוריון 30, תל אביב 64558

 

הספר יישלח אליכם תוך שבוע מקבלת מכתבכם אצלנו.

 

טופס הזמנה להדפסה

 

 

לכבוד

העמותה למורשת משה שרת

שד' בן-גוריון 30, תל אביב  64588

 

 

נא לשלוח לי ____ עותק/עותקים של "דבר דבור 1948" בסך 100 ₪ העותק (כולל משלוח).

 

מצורף שיק לפקודת העמותה למורשת משה שרת על סך  __________  ₪.

 

שם: _________________________      חתימה:  _______________________

 

רחוב: _____________________   יישוב: _____________________ 

 

מיקוד: ________

 

A  _________________________@______________________   e-mail

 

 

    ------------------%-----------------------------------------------------------------------------------