דבר עורכי האתר

 

כרך "בשער האומות", שבו קיבץ משה שרת עשרים ושבע מהתבטאויותיו בעל-פה ובכתב בנושאים מדיניים בשנים 1946–1949, מובא באתר משה שרת בשלמותו.

את ההוצאה לאור של ההתבטאויות ההיסטוריות הללו, השופכות אור רב-חשיבות הן על המאבק המדיני של הסוכנות היהודית בתקופה שבין תום מלחמת העולם השנייה והקמת מדינת ישראל, ובשנתה הראשונה של המדינה, והן עליו-עצמו כמנהיג ומדינאי, יזם משה שרת לאחר שהודח מממשלת ישראל ביוני 1956, לאחר שכיהן בה כשר חוץ בשנים 1956-1948 וכראש ממשלה בשנים 1955-1954.

משה שרת הקדים לכל פרק קטע הסבר להבהרת הקשרו ההיסטורי, ולכמה מן הפרקים הוסיף גם סוף-דבר. אנו הכתרנו כל הסבר שכזה בכותרת "רקע היסטורי" (שאינה מופיעה בספר המקורי). את כותרת הפרק, שבספר המקורי הובאה לאחר ההסבר, הבאנו בראש כל פרק.

קטעי ההסבר נוסחו בידי משה שרת ב-1957, במרחק 9–12 שנים ממועדי ההתבטאויות המקוריות. קטעים אלה כשלעצמם מתלכדים לכדי סקירה היסטורית רבת ערך של המאבק הציוני המדיני בשנים 1947–1949, פרי עטו של מי שנשא בעולו. כדי להבדיל קטעי הסבר אלה מפרקי ההתבטאויות, הם מובאים בגופן שונה.

אין ספק, כי מקץ למעלה מ-50 שנה לאחר האירועים והעימותים המדיניים הנידונים ב"בשער האומות", יש מקום להוספת הערות הסבר נוספות רבות לתועלת המעיינים. אנו מקווים, כי יהיה סיפק בידנו להוסיפן במרוצת הזמן.

משה שרת לא כלל ב"בשער האומות" את הדוח המלא שמסר למינהלת העם ב-12 במאי 1948, והביא בפרק 14 שלהלן רק את חלקו. אנו הוספנו דוח זה בנספח (פרק 28).

הספר נסרק והומר לקבצים דיגיטליים בידי עובדי העמותה למורשת משה שרת ומתנדביה. החומר המומר הוגה בקפידה. אנו מתנצלים על טעויות דפוס, ככל שנותרו וטרם תוקנו.

הערות המחבר, שהובאו בספר המקורי בתחתיות העמודים, מובאות כאן בסוף כל פרק. הערות עורכי האתר באות בסוגריים מרובעים.

כותרות הביניים – משל המחבר.

המחבר העיר בראש הספר, כי כל מקום שנאמר בפרקים שתורגמו מאנגלית לעברית "ארץ ישראל", נאמר במקור האנגלי: "Palestine".

 

המשך

חזרה לדף הבית