יומן מדיני
ארכיון העמותה למורשת משה שרת
יומן מדיני

סדרת "יומן מדיני" (1941-1936) כוללת את מסמכי משה שרת, ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית (1948-1933), שהיה גורם מרכזי במאמץ היהודי המשולש – הביטחוני, המשקי והמדיני – לבצר ולהגן על הישוב במאבקו להקמת מדינה יהודית. חמשת כרכי "יומן מדיני" חושפים את דעותיהם, ספקותיהם ושיקוליהם של קברניטי המדיניות הציונית בשעת מעשה, מספרים בגילוי לב על הברירות הקשות שעמדו לפניהם, על חילוקי דעות וחיכוכים בין אישים ובין מפלגות, ועל מגעיהם עם השלטונות הבריטיים של הארץ ועם מנהיגים ערביים. כרכי "יומן מדיני" מתארים בדרמתיות את מאבקם היום-יומי של מניהיגי הישוב על מורדותיו ומעלותיו ומהוויםמקור ראשון במעלה ללימוד תולדות הישוב בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים - שנות המרד הערבי (1939-1936) ובשנים הראשונות של מלחמת העולם השניה.

 

בהדרגה יועלו לאתר כל פרקי הסדרה. הפרק הראשון מובא להלן:

 

פרק 1 - יומן מדיני כרך א'

 

חזרה לדף הבית