ארכיון העמותה למורשת משה שרת
בשער האומות

כרך "בשער האומות", שבו קיבץ משה שרת עשרים ושבע מהתבטאויותיו בעל-פה ובכתב בנושאים מדיניים בשנים 1946–1949, מובא באתר משה שרת בשלמותו.

את ההוצאה לאור של 27 פרקי ההתבטאויות ההיסטוריות הללו, השופכות אור רב-חשיבות הן על המאבק המדיני של הסוכנות היהודית בתקופה שבין תום מלחמת העולם השנייה והקמת מדינת ישראל, ובשנתה הראשונה של המדינה, והן עליו-עצמו כמנהיג ומדינאי, יזם משה שרת לאחר שהודח מממשלת ישראל ביוני 1956, לאחר שכיהן בה כשר חוץ (1956-1948) וכראש ממשלה (1955-1954).

 

משה שרת הקדים לכל פרק קטע הסבר להבהרת הקשרו ההיסטורי, ולכמה מן הפרקים הוסיף גם סוף-דבר. אנו הכתרנו כל הסבר שכזה בכותרת "רקע היסטורי" (שאינה מופיעה בספר המקורי). את כותרת הפרק, שבספר המקורי הובאה לאחר ההסבר, הבאנו במהדורת האתר בראש הפרק.

 

קטעי ההסבר נוסחו בידי משה שרת ב-1957, במרחק 9–12 שנים ממועדי ההתבטאויות המקוריות. כדי להבדיל הסברים אלה מפרקי ההתבטאויות, הם מובאים בגופן שונה.

 

אין ספק, כי מקץ למעלה מ-50 שנה לאחר האירועים והעימותים המדיניים הנידונים ב"בשער האומות", יש מקום להוספת הערות הסבר נוספות רבות לתועלת המעיינים. אנו מקווים, כי יהיה סיפק בידנו להוסיפן במרוצת הזמן.

 

משה שרת לא כלל ב"בשער האומות" את הדוח המלא שמסר למינהלת העם ב-12 במאי 1948, והביא בפרק י"ד רק את חלקו. אנו הוספנו דוח מלא זה ושתי התבטאויות נוספות שלו באותו יום בנספח.

 

הספר נסרק והומר לקבצים דיגיטליים ע"י עובדי העמותה למורשת משה שרת ומתנדביה. החומר המומר הוגה בקפידה. אנו מתנצלים על טעויות דפוס, ככל שנותרו וטרם תוקנו.

 

הערות המחבר, שהובאו בספר המקורי בתחתיות העמודים, מובאות כאן בתוך הטקסט בצמוד לכוכבית הערה, בתוך סוגריים ישרים ובגופן מוקטן. (הערות עורכי האתר באות ללא כוכבית לפניהן). 

 

בראש כל פרק, מעל לכותרתו, מצויינים בצד שמאל מספרי העמודים במהדורה המודפסת. כותרות הביניים – משל המחבר.

 

 

חזרה לדף הבית