ארכיון העמותה למורשת משה שרת

מאסר עם נייר ועפרון

בשבת השחורה – 29 ביוני 1946 – נעצר משה שרת במסגרת מצבע צבאי בריטי והובל למחנה המעצר לטרון. המבצע נועד לשתק את ארגון "ההגנה" ע"י החרמת נשק ומעצרים המוניים ולפורר את הנהגת היישוב ע"י מעצר ראשיה. שרת ישב במעצר ארבעה חודשים.

תקופה זאת הניבה יבול עשיר של מאות מכתבים ובתכום חליפת מכתבים יומיומית בין העציר ורעיתו שצפורה. קשר מכתבים אינטנסיבי זה שכמוהו קיימו משה וציפורה אך פעם אחת בחייהם, מובא בכרך זה, בנוסף למכתבים לילדיו, וביחד עם נספחים המרחיבים את היריעה ההיסטורית הנפרסת במכתבים.

חזרה לדף הבית