ארכיון מסמכים - טכני/ניהול
טיפול במסמכי מקור

 

              הקבצים של מנחם הם מסוג JPG  ומסודרים בתיקיות לפי מספרי הדיסקים שלהם.

בארכיון צריך רק את ה-JPG  של העמוד הראשון, ברוחב 500 PX.

כן צריך PDF  המורכב מכל קבצי הJPG.

שלבים בהכנה:

להריץ אצווה בפוטופילטר המייצר קבצים ברוחב 500 – רק דף ראשון.

שינוי DOC  ל-doc למען אחידות

לייצר PDF

להעתיק לאתר

לשתול את הקישורים ברשומות ולוודא שעובד.


disk 1 is updated in the archive

working on disk 2


22/12/14:

לוודא שצריך 500PX ולא 415PX כפי שכתוב במחברת.

הטיפול בארכיון כולל PDF ו-JPG יהיה רק במחשב OFFICE. אם במחשב אחר. יש מייד לעדכן דרך LOGMEIN.

עדכון רשומות קיימות
1. סמן רשומות לעדכון
2. ייצא לקובץ אקסל ע"י הקשת OK
3. בצע עדכון באקסל
4. העתק את כל השורות מלבד הכותרת
5. בצע "הוספה"
6. בחר "פתח קובץ אקסל" "עדכון רשומות קיימות"
7. הקש "אישור"
כל הרשומות שאין בהן טעות יעודכנו.