ארכיון העמותה למורשת משה שרת (בבניה!)
·                     תמצית ביוגרפית

·                     משה שרת על עצמו

·                     ביוגרפיות שונות

·                     לוח כרונולוגי

 

 
·                     יומן מדיני (5 כרכים)

·                     בשער האומות

·                     משוט באסיה

·                     יומן אישי (8 כרכים)

·                     יומן אישי בכתב יד

·                     אורות שכבו

·                     מחברת תרגומי שירה

·                     נתראה ואולי לא

·                     מאסר עם נייר ועפרון

·                     ימי לונדון א'-ג'

·                     ספרים בהכנה: ימי קושטא; ירחים בעמק איילון; יומן מדיני 1948-1942

 

·                     מכתבים לדוד בן-גוריון

·                     מכתבים לברל כצנלסון

·                     מכתבים מודפסים

·                     מכתבים בכתב יד

 

·                     מיון לפי שנים

 

 

 

·                     כנסת (הפנייה לחטיבת כנסת)

·                     ממשלה (הפנייה לחטיבת ממשלה)

·                     ועדת חוץ וביטחון (הפנייה לחטיבת כנסת)

·                     מוסדות מפא"י

·                     הסוכנות (הפנייה לחטיבת הסוכנות)

·                     שונות

·                     הקלטות

 

 

·                     מנהל המחלקה המדינית 1948-1931

·                     יו"ר הנהלת הסוכנות 1965-1961.

·                     ועידות וקונגרסים ציוניים

 

·                     בדיוני משרד החוץ

·                     תזכירים

·                     תכתובת

 

 

·                     נאומים במליאה

·                     דברים בועדת חוץ ובטחון

 

·                     נאומים בישיבות הממשלה

 

 
·                      מאמרים, לפי שמות

 

·                     הערכות והספדים –  מאמרים, קטעי עיתונות

·                     התייחסויות בספרים

·                     מאמרים בעיתונות

·                     קריקטורות

 

13.                       משה שרת בעבודות מחקר

·                     ביבליוגרפיה עברית

·                     ביבליוגרפיה לועזית

·                     מאמרים ועבודות בשלמותם

 

14.                       אימרות

 

15.                       פזמונים

 

16.                       תמונות

·                     מיון כרונולוגי

·                     הפנייה לאתר התמונות הממשלתי

 

 

 

17.                       צפורה שרת

·                     ביוגרפיה

·                     מכתבים

·                     דברים

·                     על צפורה שרת

 

18.                       קטעי עיתונות