פרשות בחיי משה שרת
מבוא
במדור זה התחלנו לרכז חומר על פרשות שונות שמשה שרת היה מעורב בהן, עם מבוא מאת עורכי האתר לכל אחת ואחת, וקישורים למאמרים ולטקסטים אחרים הנוגעים בדבר.