85. אל: אליהו גולומב, תל-אביב - לונדון, 20.8.1921
שם הספר  ימי לונדון א'
שם הפרק  85. אל: אליהו גולומב, תל-אביב - לונדון, 20.8.1921

 

85

אל: אליהו גולומב, תל-אביב

לונדון, 20.8.1921

אליהו,

 

מכתבי זה בא לאחר פרשת דחיות אחרי דחיות. צריך הייתי לכתוב לך מייד אחר שובי מווינה. אך כשבוע או עשור עברו עד אשר התבררו בהחלט תוצאות נסיעתי וחקירתי, ז"א עד אשר נגזר עליהן המשפט פה, והעיקר - עד אשר התברר מצבה הכספי של עבודתנו, תעתועיו[1] של ז'בו ועמדתו של פ"ר,[2] וכשנתבררו כל אלה השתקעתי בינתיים בעולם עבודה אחר.

כך גורלי במשך כל החודשים האלה, שאני נקלע מרשות לרשות. באה אורְחת הישמעאלים וצריך הייתי לשנס קצת את המותניים לקראתה, או חשבו שתהיה פגישה בינינו לביניהם[3] ואני אשתתף בה. גם חששו למערכה שתינטש עלינו בעיתונות.[4] לכל אלה היה עלי להתכונן.

לרגלי נסיעתי לווינה, ועוד מפני סיבות שונות קודם לכן, הזנחתי את העיתונות הערבית ובמשך הזמן נערמו גלי גליה, אשר קריאתה ועיכולה בלעו ימים רבים וארוכים. נוסף לזה, עליך לזכור תמיד, כי עלי לשחר לפרנסה - עכשיו לרגל הפגרה שבשיעורי העירייה, יש פרצה בתקציבי ולשם מילואה הוכרחתי לקבל עבודות תרגום, אשר גם היא גזלה שבוע תמים. ועוד ועוד. תזכור שברל פה.

זוהי ההקדמה, אשר לחלקה האחר - המשלחת - עוד אקדיש סעיף להלן. ועתה אל העניין, כסדר.

 

1. וינה. במשך השבועיים וחצי אשר שהיתי בווינה היו ההצעות בדבר רכישת הכמות הגדולה הולכות ומסתעפות ומחליפות צורה מיום ליום. משום זה גם נתעכבתי שם יותר מכפי שחשבתי מראש. סוף דבר היה כי שבתי הנה בלי תקווה למעשה רב. הגענו עד מקורות טובים, בטוחים ועשירים, אך אנו קטוֹנוּ מהשתמש בהם. התנאי היסודי ששם לאל את הכל היה כי פחות מ-100,000 [פריטים], או לכה"פ מ-50,000 מיאנו למכור, אף לא לנהל מו"מ בפרטים על מחיר ועל אופן הוצאת הקנייה לפועל.

מלבד זה, במקומות אחדים היה תנאי הכרחי הגשת ייפוי-כוח רשמי. יצא שהשגנו ידיעות חשובות על מציאות אוצרות במקומות שונים ובארצות שונות, מקצה היבשת ועד קצה, אך אנו היינו לעומתם בבחינת השועל הרואה בענבים. רק הצעה אחת לא הייתה קשורה בשום מוסד רשמי או מסחרי חשוב, כי אם באה מאנשים פרטיים, וע"כ הצטמצמה בגדר המספר הדרוש לנו, אך מגרעותיה של הצעה זו הן כי בַכֵּלים [רובים] צריך להטיל שינויים, אומנם שום תיקונים במכניזם, כי אם רק בַציר, והסרת הכוונת (העמדתה על 500-300); שנית, את האלף ימציאו לנו לאט לאט, במשך 4 חודשים לכה"פ. עליך לדעת כי לרגלי סכסוכי המפלגות בארץ עצמה [אוסטריה] - מבלי דַבֵּר דָבָר על ביקורת כוחות חוץ - כרוכים כל ענייני ההובלה והחזקת המחסן בעיר בהרבה סכנה, אם לא של עונשים הרי עכ"פ באיבוד,[5] וע"כ לא נתנו ערך רב להצעה זו, לא בהיותי בווינה, אף לא פה במקום שחשבנו עדיין על איט.[ליה].

הדבר השני שעשיתי בווינה - קניית האיטלקית [מקלע קל או רובה קרבינה] - ישר מאוד בעיני פ"ר, ולולא התקלה שתסוּפר להלן היינו בוודאי מחליטים כי זהו הכולי, ומשתדלים להשיג עשרות אחדות מן המקור הראשון. הכלי קל וקטן, נוח מאוד לשימוש וזול.

על הדבר השלישי שבעבודת וינה - הקטנים [אקדחים] - כתבתי לך משם. פ. אישר את השארת 4 המינים ואת תוכנית המשלוח הראשונה. אני מקווה כי בעת קבלך את מכתבי תהיה הכבודה בידכם, או לכה"פ ההודעה על בואה. את רכישת הקטנים צריך כמובן להמשיך. לע"ע דואגים בווינה לסידור המשלוח השני. אני חרד רק שמא לרגלי השינויים ההסתדרותיים והאישיים שבארץ לא יהיה לבבו של בשרי שלם עם העבודה.[6] זה יהיה אסון, כי להחליפו אסור ואין במי. כל הקשרים בידיו ועמדתו בחנויות טובה מאוד. בהוצאת תוכניות המשלוח לפועל במובן הטכני עוזר על ידו מהנדס אחד, בחור נאמן ובעל המצאות. יש ביטחון כי לא יצא דבר בלתי מתוקן מתחת ידיו. מובן, כי להמשכת המשלוח והרכישה בווינה דרוש כסף, יעל זה בסעיף הבא.

 

2. כספים. וכל הצרות הכרוכות בזה. על החזרת 5,000 לי"ש מא"י כתבתי לך מווינה [מכתב 75]. הדבר נעשה עפ"י דרישת פ"ר ועל מנת שבהגיע הסכום הנה יימסר מייד לידיו. אך לא כן היה הדבר. מצד ז'בו נתגלתה כוונה ברורה להשתלט על העסק. הוא גילה דו-פרצופיות מפליאה וכל עמדתו בעניין הייתה בלתי אחראית, בלתי רצינית, אי-ישרה ואי-הגונה. הוא הוציא מאמתחתו את תוכנית המכונות האמריקאיות. לפי חשבון פ. יעלה הכלי ומשלוחו 150 לי"ש. אומנם מהבחינה הטכנית עולה הכלי בשכלולו הרבה על האיטלקית, אך זהו לוקסוס אסור בשבילנו. פ. דרש שיחכו בדבר עד שובי מווינה ולע"ע רצה שיקצבו לו מייד 2,000 לי"ש. הוא רצה אז לשלוח את מחלוף לאיט., לתהות שם על האפשרויות, אך לא חפץ להתחיל בזה בטרם יהיה לו ביטחון כלשהוא בכסף. ז'בו הבטיח, צלצל לו אח"כ ואמר כי הכסף עומד לרשותו בבנק, נסע לפראג.[7] הוא שיקר.[8] הכסף לא הופקד בבנק על שם פ. ונסיעת מחלוף בטלה. אחרי ימים אחדים נודע לפ. כי בהסתדרות נמצא לרשותו סך 1,000 לי"ש. הוא מיאן לקבלו (אגב, השיחה בדבר כל העניין הייתה בנוכחות חיים [וייצמן]. כשהוכיח פ. כי האמריקניות יקרות מדי, כי רק להן בלבד יידרשו בערך 5,000 לי"ש, וה-5,000 לי"ש לגדולים מנַין? אמר חיים כי בשביל האמריקאיות יש לו 5,000 לי"ש אחרים, וסכום זה עומד כולי לרשות פ., אך דברי חיים בענייני כספים איבדו כבר כל ערך).

כששב ז'בו מפראג החלה פרשת התחמקויות, ואחריה הודיע כי כסף אין, כי האכס' מוכרחה הייתה להוציא לצרכים אחרים, כי היא כמובן מרשיע את חברוֹ המנהל הכספי[9] כמונו, אך הוא גם אין-אונים כמונו. עמדה זו של התחסדות כנאמן ל"הגן" [ה"הגנה"] לאחר קיתון השופכין ששפך עליו בפראג (שאל את בן-גוריון ויגדך),[10] והטענה כי כסף אין, לאחר הצהרתו בפראג לחברינו כי כסף יש ויהיה די והותר, ובייחוד החתירה תחת פ. לאחר הודעתו שוב לחברינו, כי הנהלת העניין נמסרה לאיש שאנו מאמינים בו, ולאחר שבכל שיחה איתי היה חוזר ומדגיש: "אני נשמע בעניינים אלה לפ." כל אלה עוררו פשוט גועל-נפש. הגדישה את הסאה הודעתו, כי מבלי חכות לשובי, ובלי כל החלטה משותפת, כבר קנה כ-25 אמריקניות ושלח על חשבון הקנייה 1,500 לי"ש, לא מ-5,000 המדומים של חיים, כי אם מ-5,000 הממשיים שצריכים היו להימסר לפ. לקניית הגדולים. הגיעו הדברים לידי כך, כי בכדי לקבל 100 לי"ש שהיו דרושים לווינה, צריך הייתי לכתת את רגלי שלושה ימים. והפוליטיקן הגדול אומר לי: "מה זה ר.[וטנברג] מתרגש ודוחק כל כך! האין הוא מבין כי כל עוד נמצאת המשלחת [הערבית] כאן לא יתרחש בארץ דבר?" את פרטי השיחות איתו לא כדאי למסור, כי רב בהן הזיוף. עצם עניין האמריקניות לוטה כולו בערפל. מאין שאר הכסף ומאין מכונת הסידור [מנגנון הרכש ושילוח הנשק]? האנשים שיעבדו תחת פקודתו מנַין? ההובלה קשה עד לאין שיעור. הריסק הפוליטי חמור מאוד, בו-בזמן יצא שאין לטפל בקניית האיטלקיות מאחר שנקשרנו בעל כורחנו בעניין אחר.

סוף סוף גמר פ"ר בלבו לנתק את הקשרים וכתב לו מכתב בעיטה, אשר העתקתו רצופה. ז'בו[11] ענה כי אל יתרגש, עוד הכול גְלַדיטְסְיַה [רוסית: יסתדר].

את 2,000 לי"ש שלחו לא.[ידר] לא עפ"י לחצנו, כ"א עפ"י דרישתו הוא. פ"ר הודיעוֹ את הדבר. לא מן הנמנע הוא שז'בו חושב כי א. עוסק בארץ לא איתך כ"א עם אחרים.[12] הכול יאומן. אול' נובומ.[13] השפיע.

לאחר שנשלחו 2,000 אלה עומדים אנו בעניין הכספים באירופה לפני ההתחלה. הקופות ריקות. את האסיף הפרטי באנגליה הפסיק פ. בחוזק יד. אנחנו התנגדנו בכל תוקף וגם ברל תמך בנו, אך מוכרחים היינו להיכנע. פ. בטח אז באלפים. עכשיו, כשאלה כיחשוּ, קשה לשוב אל המאות. עבר הכלח על המאורעות ואין גם אותה העֵרות המעטה שהייתה אז. התקווה היחידה עכשיו לקונגרס. שם תצטרך להיעשות עבודה, בעיקר התקפה הגונה על האכז. את הדבר הזה יצטרך לקחת על עצמו ברל בעזרת החברים שיבואו מא"י. עכ"פ, הייתי מייעץ לך, אם רק אפשר, לחסוך עכשיו מאות אחדות בשביל קניית קטנים בווינה. יש עוד תקווה להציל משהו מכספי רומניה, אך אין זו אלא תקווה.

 

3. מכתבך האחרון[14] הרנין מאוד. העבודה המעשית בארץ הינה אחרי הכול הדרך היותר קצרה ובטוחה. פ"ר היה שבע רצון מהעניין ועל פרישת ישראל והכת שלו שמח. הוא רק הניד ראש ליוקר. חוץ מזה סיפר לו נוב. כי אתם מעמיסים אחוז הוצאות גדול מדי על כל קנייה. פ. ביקשני להודיעך זאת. עליכם לברר את הדבר לנו, ובמקום להכחיש את האשמה אם אינה נכונה לברר את הסיבה אם נכון הדבר.

תלגרפנו לך להישאר [בארץ] לאחר היוועצות עם פ"ר ועם ברל. דווקא עכשיו, לאחר הפירוד, הכרחית הישארותך, כי מי יודע מה יכול לקרות בזמן היעדרך, בפנים ובחוץ. ועוד עכשיו יגיע משלוח הקטנים הראשון וצריך יהיה לקבלו ולסדרו. ועכשיו מתפתחות הקניות בארץ.[15] לפי כל זה הייתה דעתנו להורות לך להישאר - בלתי מפוקפקת. כמובן, לו יכול היית להיות בקרלס.[בד] מבלי שיגרום הדבר נזק בארץ, היה חשוב מאוד.

מתוך מכתבך נראה שבטוח אתה, משום-מה, שאני נוסע לקונגרס. מניין לך? מנדט אין לי וגם לא יכול היה להיות. באנגליה אין שקלים גם כדי חצי ציר. אילו גם היו - היה לי מר מאוד לנסוע אל הקונגרס בתור ציר פוע"צ האנגלים, להופיע שוב על במה מפני הטעם שאין אחר.[16] ברל הציע לי להשיג בשבילי מנדט מ"הברית המזרחית"[17] אך אני סירבתי בהחלט. את הפרקטיקה של הזמנת מנדט בתלגרמה עוד לא עיכלתי. אני נשאר כאן, ואם כי איני יכול לאמור שלא היה לי כל חשק להיות בקרלס., וגם שלא הייתי מביא שם תועלת.

בדיעבד שמח אני על הישארותי. צריך סוף סוף לשאוף רוח. אינך יכול לשער איך חייתי בארבעת החודשים האחרונים. ממש כמו שחיים בארץ. מלבד המוח והעצבים, ניצלתי גם את הגוף די והותר. וחוץ מהכול - בראשי רַזְגְרוֹם [רוסית: חורבן] גמור. איני נותן לעצמי אף לרגע דו"ח על דרכי לעתיד הכי קרוב. הנה נקפה שנה. מה אעשה בשנה הבאה? על זה צריך לכה"פ לחשוב, אם לא לעשות צעדים שונים. ולא היה לי יום למחשבה, עכשיו, כשייסע ברל, כשתשקוט קצת עבודתי בקשר עם ההס.[תדרות] הצ.[יונית], אוכל לנוח ולהביט סביבי. בארץ אין אולי צורך כזה, כי לא תוכל להתעורר השאלה: למה אני כאן? ופה מנקרת שאלה זז ומטרידה בלי חָשׂך.

למולדבי אשלח כסף. אולי לא יותר מ-15 פונט ואולי גם 20. בקופתנו הלונדונית יישארו אז פונטים אחדים לתלגרמות. לעיל החסרתי, כי פ"ר מקווה להשתחרר קצת מנטל עבודתו בסוף חודש זה, ואז, אם לא יושגו כספים בקונגרס, יימסר בעצמו להשגתם. עכ"פ אין הוא מוותר על תוכנית הקנייה הגדולה באירופה.

בתשובה להערה אחת במכתבך, אוכל להבטיחך כי לבו שלם איתנו מאוד.[18] אינו עושה דבר מבלי התייעץ ומבלי הודיע לנו.

 

4. קצת פוליטיקה? היש צורך להודיע כי מצבנו ביש? הממשלה, במידה שהיא מופיעה בדמות האנשים שיש להם עניינים קצת יותר חשובים מא"י, כמו ל.[לויד] ג.[ורג'][19] - או שאין להם שום עניינים מעשיים בכלל, כמו בל[פור][20] - חוזרת היא כמו תוכי על הצהרת בלפור ואפילו "מדינה יהודית", אך במידה שממשלה זו מתגשמת בצ'[רצ'יל], כאיש הנושא עליו את כל טורח ההצהרה,[21] עייפה היא מן המעמסה הכבדה ושמחה הייתה מאוד אילו יכלה להיפטר ממנה ולמחוק במחי יד אחת את כל העמודים שמילאנו בפנקס התחייבויותיה למן ה-2 לנובמבר שנת 1917. התחייבות חגיגית לעם נרדף קבל העולם, שמה וכבודה של אנגליה בהיסטוריה, וגם טובה זו שיש מבטיחים לה מכל העסק לאחרית הימים - כל אלה הם דברים שבהלכה; צרות יום יום, הפרץ והצווחה ההולכים וחזקים,[22] ההוצאות הכספיות[23] והלחץ מצדדים שונים[24] - אלה הם דבריה שבמעשה והם המכריעים. אין בזה שום חדש. ההבדל הוא רק שאין מלחמה בין לונדון וקהירה, או לונדון וירושלים. המלחמה היא בתוך לונדון ובתוך ירושלים.

אחרי פראג הייתה לחיים ישיבה עם הקברניטים.[25] ל. ג'. [לויד ג'ורג'] אשר מאחרי סמן-רמו[26] ודאי שלא נזכר בנו אף פעם אחת - וחי נפשי שהצדק איתו - תמה בכלל על כל מצב העניינים המעמיד כאילו את ההצהרה בגדר של דבר מפוקפק. אם להתלוצץ, אפשר למסור את דבריו כך: "מה? עוד אין מדינה יהודית? הלא החלטנו שתהיה. חשבתי שהיא כבר ישנה. שינויים? איזה שינויים? החלטנו פעם ודי".

וצ'ר.[צ'יל] - "טוב מאוד, אם אתם חושבים כך. מה טוב. אני אעשה את הכול", והוסכם שחיים יעבד דרישות אשר תוצענה ע"י צ'ר. לפני הקבינט. צ'ר. הציג רק שאלה זו: מה יהיה אם הדרישות שיציג ו.[ייצמן], ואשר תתקבלנה על ידינו, בהישלחן כהוראות למעשה לסמואל, תגרורנה את פיטוריו? התסכים לזה ההס' הצ' מראש? שאלה זו נשארה לע"ע פתוחה, ונדמה לי שפתוחה היא עד היום.[27]

חיים ערך לוח של דרישות.[28] הן הכילו כל מה שצריך: גדוד,[29] הגנה, עלייה, קונצסיות, חילופי פקידים, עונשים ועוד ועוד. אחרי גלגולים הוצעו סוף סוף לפני הקבינט. לפי מה שמסר א.[לפרד] מ.[ונד] הייתה בקבינט הסכמה גמורה. רק בשאלת הגדוד, כששאלו את צ'ר. איזה מספר בא בחשבון, והוא אמר 5,000, ואז העיר א. מ.: "לדעתי אפשר לגייס מלכתחילה 10,000", אז התערב מונטגיו[30] ועורר חששות בנוגע לכל השיטה של זיון רשמי רק של אלמנט אחד. אך גם זה עבר לדברי א. מ. בלי רושם מיוחד. אך זאת הייתה הערכתו של א. מ., ואולם כאשר בא חיים אל צ'ר. השתמט הלה מראותו, בתואנה כי חיים איחר לרגעים אחדים הוא קיבל בינתיים אדם אחר, ומסר לו ע"' מזכירו שלצערו אין הוא יכול למסור לו בשביל הקונגרס שום הצהרה רשמית בשם הממשלה כאשר הבטיח, וכי מקווה  הוא [כי] in view of the delicacy of the situation [נוכח המצב העדין] ישתדל חיים להשפיע על הקונגרס כי תהיה רוחו מתונה. חיים נסע לקרלסבד נכא רוח מאוד. מובן כי עוד ימצא קש להיאחז בו, כדרכו.

ואשר למשלחת הערבית, לע"ע לא יצאה ממנה שום תכלית. העיתונות הקדישה לה שורות אחרות ביום בואה, "מורנינג פוסט" פרסם ראיון ארוך - וחסל. אחרי שהתראו עם צ'ר. הייתה עוד פעם ידיעה בעיתונות. הם דרשו מה שדרשו וצ'ר. ענה כאשר תראה מקטעי העיתונים אשר אני מצרף.[31]

הפגישה שרצה בה ה-.Off .Col בין הציונים והמשלחת לא יצאה לפועל. הם מיאנו להיוועד עפ"י התנאי המוקדם שהציג חיים - הסכמה להצהרה [של בלפור].[32] אח"כ שמעתי, שאחד מהם רצה להיפגש עם סוק.[לוב] באופן פרטי. גם זה עוד לא יצא לפועל. אחדים מהם נוסעים בינתיים לג'נבה לאספת צירי סוריה[33] ולועידת העמים העשוקים.[34] אנו, כביכול, איננו בין העמים העשוקים. לנו הן ניתנה הצהרה...

עוד זמן-מה לפני בוא המשלחת, בקירוב בימי "ברייטון", כתבתי מאמר ארוך-ארוך לקראת המשלחת [הערבית]. כתבתי אנגלית. הוא תוקן ונעתק פעמים רבות ונערך "פוליטית" ע"' ז'בו. השקעתי בעבודה זו הרבה כוח ובעיקר הרבה זמן ללא שיעור, מפני הרצון למלא את המאמר עובדת וציטטות ולשכלל את מבנהו. הייתה השתדלות לעשות רושם כאילו נכתב הדבר ע"י אנגלי, למען תפעל האינסינואציה ביתר תוקף. הרבה ארס יצקתי, בלי כל מוסר כליות. אעפי"כ פקפקתי אם ידפיסו העיתונים הגדולים. לירחון לא רצינו לשלוח, כי צריך היה לחכות כחודש ואז חשבנו כי המשלחת תבוא עוד מעט. ז'בו בטח בקשריו ונכשל. ה"טיימס", ה"אובסרבר" וה"מנצ'סטר גארדיין" החזירו את המאמר. גם אריכותו הייתה "לפוקה".[35] בינתיים הייתי בווינה ושבתי. המשלחת באה. הראיתי את המאמר לחיים. הוא ישר בעיניו מאוד, אלא שאמר כי צריך לבער ממנו כל שמץ בדבר היהודים, ולעשות את כל העניין לדין-ודברים שבין הערבים והממשלה. כך עשה והמאמר נצטמצם עד לחצי. אז עבר המאמר דרך ידי סוק. והלה הוביל אותו אל ה"דיילי תלגרף" (עיתון פוליטי חשוב, בר-סמך בענייני המזרח). שם קיבלוהו, אלא שסוק, מצא לנחוץ לעצור בעצמו את הדפסתו. הטעם - כל עוד לא התחילה מלחמת דברים בעיתונות מצדם, אל לנו להתחיל.[36] אני כעסתי מאוד אך מוכרח הייתי להיכנע. סוף סוף נמלך סוק. תחת לחץ ז'בו בהשפעתי ונתן היתר לעיתון להדפיס. הם הבטיחו לעשות זאת, אך הנה עד היום לא הופיע הדבר, ומי יודע אם יידפס. הטעם של עמל ומרץ ההולכים לאיבוד – ידוע.

אם יתפרסם המאמר אשלח לך את גיליון העיתון. בזה שולח אני את המקור השלם שלי.[37] להשתמש בדפוס אסור, כי אפשר בכ"ז שעוד יידפס המאמר.

הכתב השני שאני מצרף הוא ניסיון שני, אשר ג"כ לא הצליח לפי שעה. זוהי תשובה ל"טיימס" על דבריו בנוגע למשלחת. ה"טיימס" החזיר את המכתב עם מחמאה שהוא מעניין אך ארוך, וביקש לקצר עד לשליש (להשמיט שני שלישים) ואז the editor will be pleasd to consider it. [העורך ישמח לשקול זאת]. המשער אתה איזו עבודת פרך היא לקצר מאמר קיצור נמרץ כזה מבלי לוותר על שום רעיון? ברל ראה באיזה תנאים עבדתי, ושנינו הסכמנו שאיש מאנשינו בא"י לא היה מסכים לעבודה כזו. היו בועטים בכל העניין. בקיצור, לאחר כל הניפוי נשאר לא שליש, כ"א חצי. ואז החליט ז'בו להשמיט את כל הסעיף הראשון ואת הפסקה האחרונה. כך נשלח המכתב ולאחר הכול... לא הודפס. הוא עוד לא הוחזר, וא"כ אפשר עוד שיידפס. גם בו אין להשתמש לדפוס.[38]

הנה כי כן עלתה עבודתי במקצוע זה במשך החודשים האחרונים בתוהו - חוץ מהתועלת שהביאה לעצמי. המאמר לא הודפס עדיין, המכתב כנראה נפסל, הפגישה עם הערבים לא הייתה, ולשווא היו כל הכנותיי לקראתה[39] והשיחות שהקדשתי לחיים ולז'בו לשם זה. מעליש [ערבית: אין דבר].

כתיבת המכתב נמשכת כבר ימים אחדים. אני מפסיק ושולח, כי אין לדבר סוף. נתקבל בינתיים מכתב מרובשוב מווינה, אשר ממנו נראה כי אין הם מסופקים בזה שאבוא לקונגרס, ובוטחים שצירופי העודפים מארצות שונות יספיקו כדי שלושה צירים ואני בתוכם. אך לזה אין יסוד. וגם אילו היה מנדט, כסף אין. ברל היה רוצה שאהיה בקונגרס בשביל עניינינו אנו ובשביל ה"קונטרס", גם אם לא אהיה ציר, אך מנַין 20 פונט לנסיעה? בכ"ז הסכמנו שיתלגרף לי מקרלסבד, ואם אספיק, אבוא.

שלום,

אמור שלום בבית ובכנרת. אני כותב, אכתוב.

 

מ.

 

את העתק מכתבו של פ"ר לז'בו איני מצרף. זה היה מכתב נזיפה חריף מאוד לז'בו בפרט ולאכז. בכלל, והודעה כי הוא מסתלק מכל העניין ומהאחריות.[40]

בקשר עם המשלחת שכחתי להזכיר, כי מסודרת אצלנו השגחה [עיקוב].[41] קודם, בראשית בואם, הייתה אינטנסיבית מאוד. עכשיו רפתה. עוסק בזה דוד. פרטים למותר. אל תפרסם.

את הפרטים בדבר המצב הפוליטי אל תפיץ.

רציתי לשלוח לך את הקטע מה"טיימס", אשר עליו כתבתי תשובה, אך מישהו השמיד אותו. ה"טיימס" כתב, שכפי הנראה הביטוי "ביטול ההצהרה", שהופיע בדרישת הערבים, הוא טעות התרגום; הם דרשו בוודאי דבר יותר מושכל, כי איך ייתכן וכו'; כי לדאבונו של ה"טיימס" יצא כל הבלבול מפני הסתירה אשר בין ההבטחות שניתנו מאת הממשלה - קודם לערבים ואח"כ ליהודים - כי על כן יינתן בוודאי עכשיו ביאור רשמי חדש של ההצהרה, אשר יהיה יותר מדויק מזה שניתן ע"י הנציב ב-3 ביוני ואשר יישב סתירה זו, ובינתיים תועיל הרבה לקירוב הלבבות פגישה בין הציונים והמשלחת בנשיאות נייטרלית.

בכלל "נתקרר" בזמן האחרון ה"טיימס" ביחס אלינו. זה בא משינויי גברא. סַיְידְבּוֹתַם,[42] ידידנו הנאמן, אשר כתב את כל המאמרים הראשיים החריפים שהיו בהם התרסות כלפי סמואל וגם כלפי צ'רצ'יל, עזב את העיתון. סְטיד,[43] העורך הראשי, אשר גם הוא "בלפוריסט", נמצא עכשיו באמריקה. במה אנו תלויים.

כן, לפני נסעי לברייטון שלחתי לך חבילה גדולה של קטעים מהעיתונות, הנאומים בפרלמנט וכו'. הקיבלת? ואם קיבלת, מדוע לא מסרת את נאום ווג'ווד ל"קונטרס"? חבל שלא הדפיסוהו. או אשמה בזה מערכת ה"קונטרס" הנוכחית, שאין לה, כפי שנראה לי, הבנה רבה בעניינים הפוליטיים!

 

הערות[1] ב"תעתועיו" של ז"ז' מכוון מ"ש להתנהלותו בתחום השליטה בכספים שנועדו לרכישת נשק ל"הגנה" וברכישות שביצע בארה"ב, כמתואר בסעיף 2, וכמו כן עקב שָגרו את תרומת מונד לאידר בלי ליידע את אנשי ה"הגנה". מעל הכול עמדה התנגדותו העקרונית של ז"ז' להקמת ארגון ה"הגנה" הבלתי-לגלי, שאותה הביע בנאומו בוה"פ הציוני בפראג ביולי 1921:

היהודי מבקש תמיד תחליף, ולכן חושבים כיום על הגנה עצמית, על זיון האוכלוסים. אני מזהיר מפני מתן נשק בידי אנשים צעירים, שלא אומנו במשמעת. נשק מותר לתת רק בידי אנשים מסומנים, בידי אנשים שעליהם הופקד משמר חזק. ועוד: 2,000 חיילים יהודים [במסגרת בריטית] יעשו על היישוב הערבי רושם חזק יותר מ-10,000 תושבים מזוינים, וכיצד נכניס לארץ את הנשק? (נאומי ז"ז' ג, עמ' 192).

[2] בפעילותו בה"הגנה" דרש פ"ר ציות לדעותיו (ר' מכתב 65 הע' 7). בשלב זה דרש לסלק מפעולות ה"הגנה" את חברי "השומר" - דרישה שאי אפשר היה לעמוד בה לאלתר. ור' בסעיף 2 להלן על העימות בין פ"ר וז"ז'.

[3] סמואל ביקש מח"ו לנהל מו"מ עם המשלחת בבואה ללונדון (איגרות ח"ו 10, מכתבים 210, 213, 214; פורת/צמיחת, עמ' 51, 52).

[4] "חלק גדול מן העיתונות האנגלית נטה לה [למשלחת הערבית] חסד, בייחוד שני מלכי העיתונות הלורד נורתקליף והלורד ביברברוק" (סת"ה ב-1 עמ' 114).

[5] החרמת הנשק בעקבות גילוי.

[6] מחלוקת נוקבת בענייני ה"הגנה" חצתה את מפלגות הפועלים והפכה למאבק אישי בין ישראל שוחט לא"ג. שוחט, ממייסדי "השומר", גרס "הוצאת ענייני ההגנה מרשות הציבור ומסירתם לכת מצומצמת [---] סגורה הפועלת לפי שיקול דעתה". א"ג גרס הגנה "רחבה ופתוחה אך עם זאת חשאית שתהיה נתונה למָרות העליונה של ההסתדרות הכללית באמצעות ועד שימונה ע"י ההסתדרות" (סת"ה ב-1, עמ' 124, א-2, עמ' 666, 667; חביון א, עמ' 243). ועד ה"הגנה", שנבחר במועצה הראשונה של ההסתדרות ב-13.3.1921 ידע זעזועים מרגע היווסדו. כשסיים שוחט את בחינותיו וקיבל תעודת עו"ד, "הוא בא קודם כל בביקורת נמרצת על עבודתי" (א"ג למ"ש 1.8.1921; המכתב מובא בנספח 13, עמ' 456). ובעקבות ריב זה התפטר שוחט מהוועד ודומה כי פליישר איש "השומר" נותר בלא גיבוי חבריו (חביון א, עמ', 387-386; סת"ה ב-1, עמ' 75, 130-128, 147-143).

[7] במושב הוה"פ הציוני בפראג אושרה חברותו של ז"ז' בהנהלה הציונית. ז"ז' נאם אז נאום נמרץ בתביעה להקים מחדש גדוד צבאי במסגרת הצבא הבריטי, ובד-בבד שלל "הגנה" בלתי-לגלית. בנאום זה השמיע ז"ז' בראשונה, כנראה, את הביטוי "קיר הברזל" (ז"ז' נאומים, עמ' 199), שלימים קבעו בכותרת מאמרו הנודע מ-1923: "על קיר הברזל"; מ"ש נזקק לבימוי "קיר הברזל" במאי 1920, ברשימה שכתב על התקפות ערבים בגליל העליון ובטבריה, שם כתב: "כאן, בגליל התחתון, יש הרגשה כי שעת הסכנה הגדולה הגיעה. חייבים אנו להוכיח, בעמידתנו, כי אין אנו מוותרים על הצהרת בלפור. יותר מכל, אין אנו מוותרים על א"י, ושום פוליטיקה אינה יכולה להכריח אותנו להסתלק מדרישתנו הצודקת. תהיה החלטתנו זאת לקיר הברזל שאליה ינופצו כל זממי צוררינו" ("חוברת" [במקום "קונטרס" ל"ו]) שיצאה ליום 1 במאי 1920).

[8] ."הבטחת הכסף לה-ה מצד ז'בוטינסקי נתבדתה. היודעים אתם זאת? צריך להתחיל התקפה חדשה" (ב"כ לועה"פ של אחה"ע ב-10.5.1921; איגרות ב"כ 1, מכתב 128).

[9] נראה שמדובר ביוסף קובן, ראש מח' הכספים של המשרד הציוני בלונדון עד הקונגרס הי"ב.

[10] בישיבת הועה"פ ב-2.7.1921 אמר ב"ג: "אנחנו לבדנו צריכים להגן עליה, אנחנו לבדנו צריכים לעשות ואת, לא לסמוך על נוצרים וכו'. ובכן, כיצד נעשה זאת? בנקודה זו אין אני תמים-דעים עם ז'בוטינסקי [---] הוא טוען שרק גדוד יכול להגן עלינו כראוי ואני סבור [---] רק ההגנה העצמית היהודית יכולה להושיע את מושבותינו" (הפרוטוקולים של הועהפ"צ 1929-1919 ב, עמ' 283). לעומת זה, במכתב לאביו מ-18.7.1921, מפראג, כתב ב"ג: "השאלה המרכזית בוויכוחים הייתה שאלת הגדוד. ז'בוט, הוכיח בנאום חריף את נחיצות הגדוד [---] אני, כמובן, תמכתי בז'בוטינסקי" (איגרות ב"ג ב, מכתב 296 עמ' 74).

[11] משבר זה ביחסי פ"ר-ז"ז' אינו נזכר בסת"ה, וגם לא בביוגרפיה של פ"ר מאת א' שאלתיאל. קדם לו עימות בין השניים בימי המאורעות בירושלים בפסח 1920 (סת"ה א-2, עמ' 931, 932).

[12] ארגון "בני בנימין".

[13] משה נובומייסקי (1961-1873) יוזם ומייסד מפעל האשלג בים המלח. עם עלותו ארצה ב-1920 שותף בענייני ה"הגנה", היה בוועד ה"הגנה" העירוני של ת"א ואח"כ בגזברות הארצית של ה"הגנה". במכתב רבקה לא"ג מ-7.9.1921 בענייני ה"הגנה" הגדירה אותו כ"נאמן האיכרים".

[14] מכתב א"ג למ"ש מכנרת, 1.8.1921, המובא בחביון א עמ' 389-384, קוצץ שם. דומה שהמכתב הרנין משום ששיקף פעילות נמרצת וביטחון עצמי מצד א"ג (ר' נספח 13 עמ' 456).

[15] במכתב הנ"ל רמז א"ג על פעילותו בתחום זה.

[16] כזכור ייצג מ"ש את פוע"צ אנגליה בוועידת מפלגת ה"לייבור" בברייטון ביוני 1921 (מכתב 54).

[17] "עם סיפוח אזורי הספר לפולין הוקמה הברית המרכזית של צ"צ, שהתיישבה על בסיס ציוני סוציאליסטי" (איגרות ב"כ 1, עמ' 359).

[18] ר' על התייחסות א"ג לפ"ר במכתב 65 הע' 7.

[19] הצהרת בלפור ניתנה בתקופת היותו ראש ממשלה והיא שמינה את סמואל לנציב עליון בא"י.

[20] ארתור ג'יימס בלפור (1930-1848). מדינאי והוגה דעות, מראשי מפלגת השמרנים. חבר פרלמנט (1922-1874). מילא תפקידים מיניסטריאליים בכירים מ-1891. שר חוץ ב-1919-1916. מגעיו עם חברי ההסתדרות הציונית הניבו את "הצהרת בלפור". ב-1919 ייצג את בריטניה בוועידת השלום בפריס. אז חבר הקבינט, אך ללא תפקיד מיניסטריאלי ביצועי.

[21] "משרד המושבות הבריטי, בראשותו של צ'רציל, היה שותף לכל חששותיו של סמואל להתלבטויותיו בחיפוש נוסחה חדשה שתחזיר את השלום לא"י [---] אישים כלויד ג'ורג' וכבלפור לא הניחו לצ'רצ'יל להיסחף במהירות אחר עוצמת המאורעות בארץ" (עילם/היסטוריה, עמ' 207).

[22] הכוונה להתחזקות תעמולת הערבים נגד הצהרת בלפור והעלייה.

[23] . הכספים המוצאים בא"י ע"י ממשלת מנדט, הבאים מכיסי "משלם המיסים" הבריטי.

[24] כגון המחלוקת עם הצרפתים על קביעת הגבולות בצפון א"י.

[25] בארבעת הימים שבין שובו ללונדון מארה"ב ובין צאתו למושב הוה"פ הציוני בפראג (4-9.7.1921), ניהל ח"ו שיחות עם גדולי המדינאים בלונדון ובהם: רה"מ לויד ג'ורג', בלפור, צ'רצ'יל, גנ' סְמַטְס ואורמסבי גור, אשר נמשכו לאחר שובו מפראג. במגעיו אלה נוכח ח"ו בפער הגדול שבין ראשי השלטון בלונדון, שלדבריהם התכוונו בהצהרת בלפור לכונן מדינה יהודית, לבין הפקידות הבכירה שסבבה את סמואל שעָיינה את ההצהרה ובחלקה הייתה אנטישמית. בתווך ניצב צ'רצ'יל, שכשר המושבות היה עליו להוציא לפועל את המדיניות (ר' איגרות ח"ו 10, מכתבים 208 ואילך והסבר בעמ' 242).

[26] ב-24.4.1920 אושר בסן-רמו, במועצה העליונה של בעלות הברית, חוזה השלום עם תורכיה. באותו מעמד הוחלט גם למסור את סוריה למנדט צרפתי ואת א"י למנדט בריטי, ולכלול בכתב המנדט את הצהרת בלפור. מהחלטה זו נבעו חילופי השלטון הצבאי באזרחי בא"י ומינוי הרברט סמואל לנציב עליון.

[27] וייצמן גרס, שסמואל אינו עומד בלחץ המתנגדים לגידול היישוב, אך נאלץ למתן ביקורתו עליו מחשש שיתפטר ובכך תהיה הודאה גלויה בכישלון מדיניות הצהרת בלפור. יתר על כן, מחליפו עלול להיות גרוע ממנו.

[28] להכנת רשימת דרישות להגשה לממשלת בריטניה פנה ח"ו לעזרת אידר (איגרות ח"ו 10, מכתבים 210, 212, 283).

[29] אחרי שהגדוד העברי "הראשון ליהודה" התפרק, הציע סמואל להקים גדוד יהודי-ערבי משותף. לכך התנגדו היהודים. הבריטים, לעומת זאת, לא נעתרו להצעת ז"ז', שעליה לחם בתוקף ובהתמדה, לשוב ולכונן גדוד יהודי, אפילו ההנהלה הציונית היא שתתחייב לממנו (איגרות ז"ז' ג, מכתבים 234, 259, 272; שכטמן א, עמ' 409-400).

[30] אדווין סמואל מונטגיו (1924-1879). בן למשפחת בנקאיים יהודים ספרדים רמת-יחס ומתבוללת. עוין הציונות. מדינאי, שר בממשלה ומזכיר המדינה לענייני הודו. בן-דוד של ה' סמואל. הנוסח: "בית לאומי לעם היהודי בא"י" בהצהרת בלפור, שבא במקום הנוסח שהתקבל קודם לכן בקבינט הבריטי: "ארץ-ישראל תיכונן מחדש כבית לאומי לעם ישראל", היה פרי עמדתו התקיפה של מונטגיו.

[31] צ'רצ'יל דחה את תביעות המשלחת (ר' פורת/צמיחת, עמ' 115-114).

[32] ר' איגרות ח"ו 10, מכתב 243; פריזל, עמ' 291-2.

[33] ב-25.8.1921 התכנסה בז'נבה - מקום משבו של חבר הלאומים - ועידה של נציגי האגודות והארגונים שפעלו נגד חלוקת סוריה והחלת שלטון זר על חלקיה. אליה יצאו שלושה מחברי המשלחת הערבית הפלסטינית בלונדון, ובאופן זה היא נעשתה לוועידה "סורית-פלסטינית". הוועידה פנתה בגילוי-דעת לחבה"ל ובו דרישות להכרה בעצמאות ערבית של סוריה, לבנון ופלסטין, לביטול המנדטים, ליציאת הצבאות הצרפתיים והאנגליים מארצות אלה ולביטול הצהרת בלפור (ר' פורת/צמיחת, עמ' 96-94).

[34] על שני הכינוסים נודע למ"ש מקריאה בעיתונים סוריים, ולפיכך כתב ב-16.8.1921 (בצרפתית) למזכיר "האינטרנציונל להגנת זכויות העמים" שבז'נבה את המכתב שלהלן:

קראתי בעיתונים הסוריים פרסום רשמי המודיע על "ועידת העמים המדוכאים" שתתקיים בז'נבה ב-1 בספטמבר 1921. ממקור אחר למדתי כי בעת ובעונה אחת עוסק "האיחוד הסורי" (חיזב אל-איתיחאד אס-סורי) זה מכבר בהכנת ועידה של נציגים מאזורי סוריה שונים, שתתקיים בז'נבה. אודה לך מאוד אם תואיל ליידעני אם מדובר בשני כנסים נפרדים או באחד. כך או כך, אבקש לדעת את התאריכים המדויקים ואת משך הכנסים האלה, ואם נציגי העיתונות יוכלו לנכוח בהם. הואל נא, אדוני, לקבל את תודתי למפרע ואת רגשי הוקרתי העמוקים, משה שרתוק.

מזכיר "ה"אינטרנציונל" השיב למ"ש, כי יוכל לנכוח בוועידה.

ב-11.9.1921 דיווח "הארץ" כי "בקונגרס העמים הנלחצים" בז'נבה השתתפו "צירים ממצרים, מתורכיה, מהודו ומאירלנדיה".

[35] "ולא תהיה לך זאת לפוּקה ולמכשול" (שמואל א, כה 35).

[36] במכתב מלונדון, 10.8.1921, כתב ב"כ לועה"פ של אחה"ע:

המשלחת הערבית, לפי שעה, אינה עושה רושם. מלבד ה"מורנינג פוסט", שהקדים לה אינטרוויו, אין העיתונות מטפלת בה כלל. משה הכין לכבודה מאמר חריף ו"ממית" והוא כבר נתקבל לדפוס ב"דיילי תלגרף", אבל לפי דרישת האק'[קוטיבה] לא ידפיסוהו עד שלא ייראה צורך במלחמה כבדה (איגרות ב"כ 1, מכתב 128).

[37] מקור זה לא אותר.

[38] ממכתב זה שבסופו של דבר לא נדפס, שרדה טיוטה חלקית, המובאת בנספח 14, עמ' 460.

[39] בסיקור העיתונות הערבית.

[40] המכתב לא אותר.

[41] אחרי המשלחת הערבית מא"י.

[42] הרברט סיידבותם (1940-1872). עיתונאי נודע. מאמריו פורסמו ב"מנצ'סטר גרדיאן" וב"סנדיי טיימס" "בשנת 1916 עזר לנו הרבה סיידבותם [---] לייסד את הוועד הארץ-ישראלי-בריטי, שמילא תפקיד חשוב בעיצוב דעת הקהל לטובתנו. הוצא שבועון קטן, ערוך בידי סיידבותם. באו בו מאמרים אינפורמטיביים רציניים, שנועדו לסוג קוראים החושבים יותר, ודבריו הובאו לעיתים קרובות בעיתונות הכללית. [---] מר סיידבותם היה הפובליציסט האנגלי בעל-שם הראשון שעמד על ההתאמה שבין האינטרסים של בריטניה הגדולה ובין ארץ ישראל יהודית [---] ובשנת 1918, לאחר פרסום הצהרה בלפור, הוציא את ספרו 'אנגליה וארץ-ישראל' שנכתב ברוח זו" (מסה, עמ' 185).

[43] ויקהם סטיד. עיתונאי בכיר. עורר ה"טיימס" (1922-1919). וייצמן התוודע אליו לפני פרסום הצהרת בלפור. "מצאתי שהוא לא רק מתעניין בתנועתנו, אלא גם בקי בה במידה הגונה. הוא הכיר את הרצל [---] הוא הביע בפני את מורת רוחו העזה מפעולתם של [היהודים] האנטי-ציונים (שם, עמ' 203).

 

העתקת קישור