מתוך יומן העבודה - ירושלים, 8.11.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - ירושלים, 8.11.1937

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                          ירושלים, 8.11.1937

 

יהושע גורדון חזר מן העמק ומסר על פגישתו עם אלק קירקברייד, מושל הגליל, המוסיף כנראה למלא תפקידו בדרך המניחה את הדעת. הוא ביקש מגורדון לסדר שנציגי יישובי העמק ייפגשו אתו באורח סדיר אחת לשבוע כדי לשוחח על המצב ולהביא לפניו את רעיונותיהם.

תוך כדי שיחה התחיל קירקברייד לחשוב בקול רם על הצפוי בעתיד. התתגשם תוכנית החלוקה, ואם כן, הייכלל הגליל במדינה היהודית? אם ייכלל ודאי הוא שיפרוץ מרד. ולא שאי-אפשר יהיה לטפל בו – להיפך, הוא משוכנע שאפשר יהיה למעוך אותו – אלא שלשם כך דרושים הסדרים אחרים, שונים מן הקיימים היום.

אליהו ששון הביא מכתב מד"ר פינטו, ראש הקהילה בדמשק ואיש אמונים שלנו, בו הוא מודיע על שיחותיו עם ראש הממשלה הסורית על תרומתנו לקרן העזרה. ג'מיל מרדם שפע תודות על אות האהדה שגילינו, הביע תקווה שיחסינו הטובים יוסיפו להתקיים מעבר לקשיים החולפים והוסיף – ולפי רושמו של פינטו בצורה רבת-משמעות – שיש לו יסוד להאמין שהמשבר הזה ייפתר במהרה ויבוא הסדר של שלום.

[---]

ד"ר מתתיהו הינדס איש ורשה בא לדרוש שני דברים:

א. שאני אבוא לוורשה לאסיפה ציונית גדולה של "קרן היסוד", שתהיה ב-21 בנובמבר;

ב. המשבר שנוצר בעניין ה"טרנספר" הפולני הפך לעניין פוליטי ממדרגה ראשונה ביחסינו עם הממשלה הפולנית, ומחייב ממילא נוכחותה של המחלקה המדינית של הסוכנות. דרושה פגישה מיוחדת כדי לדון בנושא זה מבחינה מדינית.

[---]

 

העתקת קישור