מתוך יומן העבודה - ירושלים, 25.5.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - ירושלים, 25.5.1937

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                      ירושלים, 25.5.1937

 

קבעתי עם אהרון כהן וזסלני את תחומי פעולתם בשטח המודיעין. רשותו של זסלני היא בעיקרה ביטחון, ואילו אהרון – מדיניות ערבית בכלל. [---] זסלני יוסיף לפעול כמקשר בענייני מודיעין בינינו ובין.C.I.D  [הבולשת הבריטית] ו-.R.A.F [חיל האוויר], יפקח על פעולתנו החברתית בקרב הצבא, ויהיה גם "קצין גיוס ראשי" מטעמנו למשטרה ולחטיבות המיוחדות.

[---]

פוט,[1] סגן מושל המחוז של שומרון, צלצל משכם ותבע שאנחנו נקים בניין בשביל תחנת המשטרה בעמק חפר, כדי לאפשר את העברתה ממשכנה כיוס אל מקום מרכזי יותר. הממשלה אינה יכולה לבנות בתים, אבל היא מוכנה לשלם דמי שכירות.

אנדריוס,[2] סגן מושל מחוז הגליל, צילצל מנצרת וביקש שיינתנו הוראות לנחמני להחיש את כריתת ברית השלום עם השכנים הערבים של בית יוסף.

טלפון מוילנסקי[3] בקהיר. הוא היה במצב רוח מרומם בשל הצלחתו לפרוץ את חומת מבצרו של "אהראם",[4] גדול עיתוני מצרים, שהיה עד עכשיו בלתי-חדיר. העורך המרוני שינה סוף-סוף את עמדתו ופתח את טורי עיתונו לידיעות שמפרסמת הסוכנות של וילנסקי בקהיר. סיפרתי לווילנסקי, שאגיון[5] נפגש בפריס עם עורך "אל-מסרי", העיתון היומי החדש של ה"ואפד", והלה הציע שיתוף פעולה. מסתבר שהקשר עם "אל-מסרי" כבר הוקם ופועל באופן מניח את הדעת. [---]

[---]

נסעתי לתל-אביב עם אברהם קצנלסון. בדרך קרא באוזני מכתב שקיבל מיצחק בן-צבי, המתאר בהתרגשות עמוקה את טקס ההכתרה [של המלך ג'ורג' השישי], שהיה בו דמיון מדהים בכמה פרטים עיקריים לסידרי העבודה בבית המקדש.

[---]

 

הערות

[1]  היו פוט – ראו: כרך א (1936), מסמך 40, הע' 1.

[2]  לואיס אנדריוס – ראו: כרך א (1936), מסמך 6, הע' 2.

[3]  וילנסקי, נחום – ראו: כרך א (1936), מסמך 44, הע' 20.

[4] "אל-אהרם" (הפירמידות) – החשוב והנפוץ בעיתוני מצרים ובארצות ערב. נוסד ב-1876 על-ידי האחים תקלא, מהגרים לבנונים נוצרים. היה בלתי-תלוי ובעל רמה אינפורמטיבית ופובליציסטית. לאחר הפיכת 1952 נעשה לעיתון רישמי-למחצה של השלטון ושופרו של נאצר.

[5]  יהודי מצרי עתיר נכסים. ביתו בשכונת טלביה, ירושלים, הפך למעון הרישמי של ראש הממשלה.

 

העתקת קישור