עד    
 
חפש בכל המאגרים 
ארכיון המסמכים
הצג פרטי חיפוש  
תוצאות 1-500 מתוך 6527
  DOC תאריך המסמך מסגרת מגירה נושא/כותרת סוג מסמך עמוד ראשון  
                           
2081


האי מרטיניק מזכר
 
2082


האי מרטיניק מזכר
 
2083


המשלחות הסוריות מזכר
 
2084


המשלחות הסוריות מזכר
 
2085


הריגת הערבי מזכר
 
2086


היתרונות והמגרעות של התרבות המערבית והמזרחית מאמר
 
2090


יום ששי בערב מכתב
 
2095
קונגרס
רשימת צירי אספת הנבחרים הראשונה ליהודי א"י דו"ח
 
2099
מכתבים
גלויה לגאולה מכתב
 
2104
מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
2111
אישים
לחברים הצירים באספת הנבחרים מזכר
 
2118
מכתבים
משה לדב מכתב
 
2119
מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
2120
מכתבים
משה לדב מכתב
 
2121
מכתבים
משה ליקירי מכתב
 
2122
מכתבים
משה לדב מכתב
 
2125
מכתבים
משה לעדה מכתב
 
2127
מכתבים
משה לחברים היקרים מכתב
 
2131
מכתבים
משה ליקותיאל מכתב
 
2133
מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
2137
מכתבים
בנוגע לצפורה מכתב
 
2138
מכתבים
דרושות שלום מרוסיה מכתב
 
2144
מכתבים
החברה בעמאן מכתב
 
2145
מכתבים
מאחי אל דביק מוצ'ש מכתב
 
2146
מכתבים
משה לאליהו (משטרה) מכתב
 
2150
מכתבים
משה לאליהו -כספים למשלחת מכתב
 
2154
מכתבים
משה לדביק מכתב
 
2173
מכתבים
ועכשיו לענינינו מכתב
 
2176
מכתבים
מהועידה בככל מכתב
 
2177
מכתבים
ליהודה מכתב
 
2180
מכתבים
לונדון שבת מכתב
 
2182
מכתבים
כפי שהנך רואה מכתב
 
2192
מכתבים
משה לדוד הכהן מכתב
 
2199
קונגרס
????? סיכום
 
2201
מכתבים
??????? מברק
 
2202
מכתבים
טלגרמה לרבקה מברק
 
2213
מכתבים
משה לברל מכתב
 
2215
מכתבים
משה לברל מכתב
 
2222
מכתבים
משה לדביק מכתב
 
2227
מכתבים
לדוד זכאי מכתב
 
2229
מכתבים
עם מ.ש. זכרונו לברכה מכתב
 
2315
מכתבים
מ.ש. ללבון לפני פרוץ הפרשה מכתב
 
2316
מכתבים
מכתב לפרופסורים בענין אמנון זכרוני סרבן מלחמה מכתב
 
2323
מכתבים
מ.ש ליהודה אלמוג בענין בני ברית מכתב
 
2325
מכתבים
מ.ש לגיורא מכתב
 
2326
מכתבים
דורשים שאלך לבאר שבע מזכר
 
2331
נאומים ומאמרים
שער ראשון מבטים והבטים מאמר
 
2332
מכתבים
מ.ש לאורית, ועידית ברקאי מכתב
 
2334
מכתבים
עובדיה שפירא ליעקב שרת מכתב
 
2335
ידיעה בעתון
מ.ש על ד. בן גוריון הערה
 
2341
מכתבים
ישראל גולדשטיין אל מ.ש בנושא החלטות הכנוס הציוני מכתב
 
2343
משה"ח
העברת משרד החוץ לירושלים איגרת
 
2354
תכתובת חו"ל
מייקל איגנטייף גלויה
 
2358
משה"ח
גרוש הבדואים אנגלית מאמר
 
2362
משה"ח
דין וחשבון על ארגון משרד החוץ מאמר
 
2364
משה"ח
ראשי פרקים ראשי פרקים
 
2398
משה"ח
החולה דו"ח
 
2410
ממשלה
כנס צירי ישראל דו"ח
 
2424
מכתבים
מכתב לנאצר איגרת
 
2426
ממשלה
TEXT OF SHARETT WITH MR.SLADE דברי מ.ש.
 
2427
ממשלה
תדריך לנציגויות איגרת
 
2428
ממשלה
מכתב אל עבדאללה איגרת
 
2429
English-general
SHARETT TO U.N איגרת
 
2430
ממשלה
ללא כותרת איגרת
 
2432
ממשלה
תקרית נחלין איגרת
 
2433
משה"ח
כבוד רה"מ איגרת
 
2434
ממשלה
ברית בגדד דברי מ.ש.
 
2435
מכתבים
מכתב לנשיא ארצות הברית איגרת
 
2436
משה"ח
משרד החוץ איגרת
 
2437
מכתבים
אברמוב איגרת
 
2438
ממשלה
?????? דברי מ.ש.
 
2439
ממשלה
ראש הממשלה איגרת
 
2440
ממשלה
שביתת הנשק איגרת
 
2442
ממשלה
שתי מדינות סיכום
 
2479
משה"ח
המו"מ עם עבדאללה סיכום
 
2490
משה"ח
שיחות בין דיין לעבדאללה תל מזכר
 
2496
משה"ח
מתוך תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל סיכום
 
2518
משה"ח
שרת למנכ"ל בפריס מכתב
 
2627
משה"ח
משה שרת אל [המנכ"ל מזכר
 
2670
ממשלה
הסתננות בשנת 1952 סיכום
 
2691
ידיעה בעתון
שרת נפגש עם מרשל/ שרת על בעית הפליטים "דבר"
 
2742
משה"ח
סוריה דו"ח
 
2894
משה"ח
האחרנו בתביעת השילומים טיוטא
 
2965
משה"ח
שרת לנאצר דברי מ.ש.
 
3073
משה"ח
מצרים מכתב
 
3111
משה"ח
שר החוץ אל רנגון דברי מ.ש.
 
3547
מפא"י
אין מכתב
 
3718
ללא
אין מזכר
 
3947
ללא
אין

 
3968
משה"ח
סיכום שלב א' בשיחות עם מזכ"ל האו"ם סיכום
 
4014
אישים
אין מכתב
 
4020
משה"ח
אין סיכום
 
4121
ידיעה בעתון
אין מאמר
 
4122
ללא
אין טיוטא
 
4128
משה"ח
הבטחות והערכות על פסקי הדין במשפט קהיר סיכום
 
4134
משה"ח
אין סיכום
 
4158
ללא
אין מזכר
 
4207
ממשלה
אין מכתב
 
4222
ידיעה בעתון
התעמולה המצרית בנוגע לפעילות הפדאין בישראל פרוטוקול
 
4226
משה"ח
דו"ח חקירות אשר בוצעו ע"י מיג'ור לגרל וסגן מן דו"ח
 
4227
ללא
אין מכתב
 
4285
משה"ח
סיכום השיחות עם המזכ"ל לאחר שלב ב' דברי מ.ש.
 
4314
ללא
אין מכתב
 
4471
ללא
רמזי מקדונלד "קונטרס"
 
4495
ללא
פרוט חברי האכזוקוטיבה סטנוגרמה
 
4498
ללא
מי האשם? "קונטרס"
 
4513
ללא
מתקבלת החתימה על הקונטרס "קונטרס"
 
4534
ללא
בעיתונות הערבית "קונטרס"
 
4588
משה"ח
אין מזכר
 
4598
משה"ח
תוקפנוץ ירדנית מאז הפסקת האש 26 באפריל עד 10 יולי 1956 סיכום
 
4763
משה"ח
הערות של מוטי גולני הערה
 
5165
ידיעה בעתון
אין פרסום
 
5601
נאומים ומאמרים
הנחות והנחיות להרצאה ולדיון על הנושא "המפלגה בעם" דברי מ.ש.
 
5610
נאומים ומאמרים
ראשי פרקים לנאומים דברי מ.ש.
 
5653
נאומים ומאמרים
הנהיה בית יצירה גדולה או סתם מדינונת שלא חשוב אם היא קיימת או לא דברי מ.ש.
 
5686
נאומים ומאמרים
טפוח ערכי יהדות דברי מ.ש.
 
5688
נאומים ומאמרים
????? דברי מ.ש.
 
5689
נאומים ומאמרים
הנחת יסוד לחידוש התנופה הציונית דברי מ.ש.
 
5711
ממשלה
????? מכתב
 
5767
עבודות אקדמיות
פעולות תגמול -ארכיון בני מוריס חאן יונס פרוטוקול
 
5779
עבודות אקדמיות
מהסכמה לבקורת: פעולת קיביה בזכרון הקבוצי פרוטוקול
 
5780
ללא
מקלף מאמר
 
5812
ללא
????? מזכר
 
5816
נאומים ומאמרים
L' HISTOIRE ESPIONNAGE SIONISTE EN EGYPTE כתבה
 
5817
ממשלה
חודשיםמכריעים (מה קרה בארץ) סטנוגרמה
 
5818
ממשלה
ועדת אולשן דורי ותוצאותיה סטנוגרמה
 
5819
ממשלה
משפט קהיר סטנוגרמה
 
5820
ממשלה
בעל קופת השרצים סטנוגרמה
 
5821
ממשלה
פרשה ללא קץ סטנוגרמה
 
5823


משרד הבטחון הערה
 
5824
ממשלה
חדשים מכריעים (מה קרה בארץ) סטנוגרמה
 
5825
ממשלה
וועדת אולשן דורי ותוצאותיה סטנוגרמה
 
5826
ממשלה
בעל קופת השרצים סטנוגרמה
 
5827
ממשלה
בין הזמנים סטנוגרמה
 
5828
ממשלה
כולנו מתחרטים סטנוגרמה
 
5829
ממשלה
חדשים מכריעים (מה קרה בארץ מתכוננים לאולשן) סטנוגרמה
 
5831
ללא
רשימות שמיות פרסום
 
5837
אישים
הפרשה דו"ח
 
5856
ללא
תאריכונים מכתב
 
5869
מפא"י
הצעת אשכול גילוי דעת
 
5871
ממשלה
גופים שטיפלו בפרשה דו"ח
 
5872
מכתבים
תגובת אשכול על הפרשה סיכום
 
5879
ללא
מקרה מצרים כתבה
 
5880
ממשלה
תפיסת שלשה יהודים מזכר
 
5883
ממשלה
בקשה לשמש ועדת חקירה סודית איגרת
 
5889
ממשלה
????? מכתב
 
5894
אישים
???? מברק
 
5900
ממשלה
הפרשה מכתב
 
5901
ממשלה
שיחת שר הבטחון עם פאול פרנק סיכום
 
5905
ללא
משה דיין מאמר
 
5914
ללא
כרטיסיות פתק
 
5922
ידיעה בעתון
חיים בצל הפרשה מאמר
 
5941
אישים
ביוגרפיה של אלתרמן מאמר
 
5953
ידיעה בעתון
הפשלונרים מאמר
 
5985
ידיעה בעתון
האם השלישי מאמר
 
5991
ללא
במחן ימים אלה דברי מ.ש.
 
5998
ללא
ראשי פרקים דברי מ.ש.
 
6009
נאומים ומאמרים
ט"ו שנה לכניסת החי"י לחזית הקרב באטליה מאמר
 
6013
ללא
שירותי בארגון ההגנה איגרת
 
6018
ללא
האם הנהו עם או איננו עם נאום
 
6027
ללא
הכוח הצבאי היהודי בעיני וייצמן בן גוריון ושרתוק מאמר
 
6028
ללא
הגיוס לחטיבה היהודית הלוחמת מאמר
 
6040
ללא
PRESENT RECRUITING CAMPAING OF JEWS IN PALESTINE מאמר
 
6057
ללא
יובל ה-50 איגרת
 
6058
אישים
???? דברי מ.ש.
 
6059
ללא
קטעי זכרונות מתקופת מלחמת העולם השניה כתבה
 
6095
ללא
כושר חיל מאמר
 
6109
אישים
הגמנסיה העברית הרצליה - 90 שנה ----- לא מסווג
 
6111
אישים
ד"ר מטמן בשעור טבע ----- לא מסווג
 
6112
ללא
מליכסון ----- לא מסווג
 
6113
ללא
בקשת עזרה מגמנסיה הרצליה מזכר
 
6114
ללא
הונחה אבן הפינה לטכניון בחיפה ----- לא מסווג
 
6115
ללא
המלחמה על השפה העברית ----- לא מסווג
 
6116
ללא
פגישת חניכי הגמנסיה בת"א בני הארץ בצבא התורכי ----- לא מסווג
 
6120
ללא
??? מכתב
 
6125
ללא
חלומות - השתלמות שנגוזו ----- לא מסווג
 
6127
ללא
כרטיסי הזמנה ----- לא מסווג
 
6128
ללא
דו"ח של קופת המלוה דו"ח
 
6133
מכתבים
מכתב ליוסף כרמין מכתב
 
6134
ללא
רשימה שמית ----- לא מסווג
 
6135
ללא
ללא כותרת ----- לא מסווג
 
6136
ללא
אסיפת תלמידים (שביעית שמינית) סטנוגרמה
 
6137
ללא
ראשי פרקים בעתון ----- לא מסווג
 
6138
ללא
פרטי כל ----- לא מסווג
 
6139
ללא
שיר לרבקה ----- לא מסווג
 
6140
ללא
חרוזים ----- לא מסווג
 
6142
ללא
תקנות האגודה ----- לא מסווג
 
6143
ללא
דו"ח של האספה הכללית ----- לא מסווג
 
6144
ללא
נבחרו באסיפה של האגודה ----- לא מסווג
 
6145
ללא
קופת התלמידים ----- לא מסווג
 
6146
ללא
????? ----- לא מסווג
 
6147
ללא
חשבון הקפה ----- לא מסווג
 
6153
ללא
המטרה:ליצור חוג של עובדים מסורים לעבודה הציונית ----- לא מסווג
 
6154
כנסת
רשימת תלמידי הגמנסיה שנשלחו לבית ספר הצבאי בקושטא בימי מלחמת העולם ----- לא מסווג
 
6155
ללא
המגויסים לצבא התורכי ----- לא מסווג
 
6189
ללא
כתוב ברוסית ----- לא מסווג
 
6320
נאומים ומאמרים
מי מעצב את מדיניות החוץ מאמר
 
6340
ידיעה בעתון
לא אלבום ניצחון "דבר"
 
6387
ללא
משה שרת מאמר
 
6414
ידיעה בעתון
גלויים מפרוטוקולים של דיוני הממשלה בשנת 1956 "הארץ"
 
2167
מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2200
מכתבים
משה לדוד מכתב
 
2394
משה"ח
תביעת ישראל לשילומים מגרמניה פרוטוקול
 
2445
משה"ח
מכתב לאנדי גרומיקו מכתב
 
2545
משה"ח
מ.ש ? אל ו.איתן מכתב
 
2576
ללא
לא ידוע מאמר
 
2625
נאומים ומאמרים
ISRAEK AND ANERICAN JEWRY נאום
 
2636
מכתבים
דו"ח מפגישה פרוטוקול
 
2738
משה"ח
משה שרת מכתב
 
2739
משה"ח
סקירה על ועדת שביתת הנשק עם מצרים דו"ח
 
2740
משה"ח
הסכם עם מצרים דו"ח
 
2744
משה"ח
דו"ח פגישה עם אחמד ביי טוקאן דו"ח
 
2752
משה"ח
אבן לשרת מברק
 
2814
משה"ח
XXXXX דברי מ.ש.
 
2870
משה"ח
דו"ח פגישה עם אחמד ביי טוקאן דו"ח
 
2971
משה"ח
מעמדה של ירושלים דברי מ.ש.
 
3026
ללא
פטיציה של הפועלים גילוי דעת
 
3089
משה"ח
XXXX מכתב
 
3090
משה"ח
יחסי ישראל מצרים סיכום
 
3188
משה"ח
שיחה עם השגריר הבריטי דו"ח
 
3202
ללא
ערבית שפה יפה מכתב
 
3295
ללא
דו"ח פגישה ב-14.9.53 בק"מ 95 סיכום
 
3316
משה"ח
הסכם עם מצרים מברק
 
3439
משה"ח
סקירה חצי שנתית סיכום
 
3447
משה"ח
יד ושם דברי מ.ש.
 
3451
UN
מכתב למלך ירדן מכתב
 
3533
משה"ח
הסכם פנוי התעלה מברק
 
3680
משה"ח
אין מזכר
 
3699
ממשלה
הצעות לסדר היום בכנסת פתק
 
3716
משה"ח
התיעצויות בשאלות מדיניות סיכום
 
3812
משה"ח
הפגישות בין נציגי ישראל במוסקבה עם שרי החוץ הסוביטים ועוזריהם סיכום
 
3825
משה"ח
תשובת נאצר לשדר של מ.ש מכתב
 
3939
משה"ח
התפטרות שרת מברק
 
4208
ממשלה
פגישת בכירים מארה"ב ומישראל סיכום
 
4326
נאומים ומאמרים
W.Z.O FACE THREE CHALLENGES דברי מ.ש.
 
4361
נאומים ומאמרים
בחזית המדינית דברי מ.ש.
 
4500
ללא
העתונות הערבית בארץ ישראל כתבה
 
4544
ללא
העתונות הערבית בארץ ישראל כתבה
 
4561
משה"ח
אין מברק
 
4603
משה"ח
אין מכתב
 
4830
משה"ח
אין מכתב
 
4864
משה"ח
אין מכתב
 
4904
ידיעה בעתון
הרצאתו של מ. שרתוק על שאלת העליה "דבר"
 
5337
ידיעה בעתון
אין פרסום
 
5357
ידיעה בעתון
אין פרסום
 
5391
ידיעה בעתון
אין פרסום
 
5669
נאומים ומאמרים
אזכרה ליהודה ארזי דברי מ.ש.
 
5874
מכתבים
החיים בגדוד מכתב
 
5958
ידיעה בעתון
נפטר בנינין גיבלי מגיבורי "עסק הביש" מאמר
 
5963
ידיעה בעתון
הסיפור שלא מפסיק לטלטל "ידיעות אחרונות"
 
5981
ידיעה בעתון
קצין תמים מדי "הארץ"
 
6031
ללא
בהתנדב עם מאמר
 
6046
ללא
איך שכחתם את חיל הרפואה איגרת
 
6056
ללא
על לוחמי ישראל ועל מגיניו איגרת
 
6098
נאומים ומאמרים
הקמת החי"ל דברי מ.ש.
 
6117
ללא
מכתבו של שמואל גבעוני ממהצבא התןרכי ----- לא מסווג
 
6130
ללא
קבץ ב' - פרסום של ג.ע.ה ----- לא מסווג
 
6131
ללא
קבץ ג - פרסום ג.ע.ה. ----- לא מסווג
 
6132
ללא
קבץ ד פרסום של ג.ע.ה. ----- לא מסווג
 
6161
אישים
שמריהו לוין וניצחון העברית מאמר
 
6270
ללא
תרגום יומני משה שרת לערבית מזכר
 
6271
ללא
ערב לרגל צאת הקובץ "פולמוס השלומים" מזכר
 
6274
נאומים ומאמרים
???? מאמר
 
6280
ידיעה בעתון
מלונות דן כתבה
 
6309
ידיעה בעתון
מבצע ניילון "עסק הביש" שנמנע כתבה
 
6311
ידיעה בעתון
הכשלון הראשון של אמ"ן מאמר
 
6352
ללא
כשהנץ מהלל את היונה מאמר
 
6389
ללא
ראיון עם שבתאי טבת ראיון
 
6426
נאומים ומאמרים
ברוח התקופה מאמר
 
6440
ידיעה בעתון
ראשי הממשלה ובנות זוגם "הארץ"
 
6456
ידיעה בעתון
הגאון מוילנה מאמר
 
6457
ידיעה בעתון
מדוע סרב צ'רצ'יל להפציץ את אושוויץ "הארץ"
 
6458
ידיעה בעתון
ראיתי אותם "מעריב"
 
6466
ידיעה בעתון
שקר התקשורת השמאלנית מאמר
 
6469
ידיעה בעתון
מסמכים שנחשפים היום מגלים את פרטי המגעים של נשיאמצרים עם ממשלת שרת ב-1954 "הארץ"
 
6481
ידיעה בעתון
מהדואר לבריגדה וחזרה כתבה
 
6521
ידיעה בעתון
Zero sum game? מאמר
 
2401 27/12/1195 משה"ח
מקרה דיר איוב מזכר
 
1 1/1/1900 מכתבים
אכזבתו מהרצאה שנתן במסיבה של "בני ברית" מכתב
 
2 1/1/1900 נאומים ומאמרים
המדינה היהודית והעם היהודי העם והארץ כרוכים זה בזו, ישראל והגולה, החיאת השפה העברית מאמר
 
3 1/1/1905 מכתבים
רשימת הלימודים שלמדתי במשך השנה ----- לא מסווג
 
4 1/1/1913 נאומים ומאמרים
חיבור בכתה י, ב גימנסיה הרצליה השוואה בין התרבות המזרחית לתרבות המערבית ויתרונות היהדות על התרבות המערבית

 
6148 1/1/1913 מכתבים
מכתב למשה ורבקה מכתב
 
6149 1/1/1913 ללא
הצעת תקנון להסתדרות חניכי הגמנסיה ----- לא מסווג
 
6129 15/1/1913 ללא
תלמידי גמנסיה הרתליה נפרדים מאוסישקין ----- לא מסווג
 
6152 27/12/1913 ללא
גמנסיה הרצליה כותבת למשה שרתוק, זרובבל ? ועקיבא גנצבורג ----- לא מסווג
 
5 1/1/1914 מכתבים
מכתב געגועים מבאר-שבע מכתב
 
6150 1/1/1914 ללא
החזרת כספים ----- לא מסווג
 
6151 1/1/1914 ללא
החזרת כספים ----- לא מסווג
 
6 27/12/1914 מכתבים
נכתב בדגניה כתשובה למכתב מ.ש. מכתב
 
7 1/1/1915 נאומים ומאמרים
2 דפי טיוטא לדוגמא (מתוך רבות) למאמר "על העתיד"שנכתב ע"י מ.ש. ב1915 כנראה מאמר
 
2072 1/1/1915 מכתבים
יעקב יקירי מכתב
 
2079 1/1/1915

על העתיד נאום
 
2087 1/1/1915

על העתיד טיוטה מאמר
 
8 15/3/1915 מכתבים
ניחומים שנתיים למות האב מכתב
 
5876 11/5/1915 מכתבים
הוראה לשלם שכר על עבודתו ברבנות מכתב
 
9 4/9/1915 מכתבים
אישי מכתב
 
10 27/9/1915 מכתבים
חברים מגימנסיה הרצליה (בצרפתית) מכתב
 
11 27/9/1915 מכתבים
על היותו מורה לעברית לילדים ברוסצק בולגריה מכתב
 
2075 5/10/1915

ידידי היקרים אליהו ויעקב מכתב
 
2071 6/10/1915 מכתבים
ממשה לאליהו מכתב
 
12 10/10/1915 מכתבים
ד"ש ל-גוירצמן, הוז, ליבוביץ, ברנשטיין, גולומב, שטרן, גינצבורג מכתב
 
13 10/10/1915 מכתבים
חבר מחזור ב' גימנסיה הרצליה מכתב
 
14 10/10/1915 מכתבים
החברים מגימנסיה הרצליה מכתב
 
15 10/10/1915 מכתבים
חידוש קשר עם החברים מגימנסיה הרצליה מחזור ב' (בצרפתית) מכתב
 
16 11/10/1915 מכתבים
תשובה למכתביו על החברים בארץ מכתב
 
17 30/10/1915 מכתבים
החיים במרחביה, מוזכר אולשנסקי (עבודה עבורו) מכתב
 
2078 1/11/1915

מכתב לזרובבל מכתב
 
18 5/11/1915 מכתבים
מורה בדגניה מכתב
 
19 5/11/1915 מכתבים
מורה בדגניה מכתב
 
20 13/11/1915 מכתבים
על התאקלמות והוראה בדגניה מכתב
 
21 13/12/1915 מכתבים
ביקור בבן שמן בדרך לדגניה, נ' עובדים ממרחביה בתול כרם עפולה וסמך (צמח) מכתב
 
22 3/1/1916 מכתבים
מורה בדגניה מכתב
 
23 2/2/1916 מכתבים
מכתב געגועים לחברים מימי גימנסיה הרצליה מכתב
 
24 16/3/1916 מכתבים
מורה בדגניה מכתב
 
2134 7/5/1916 מכתבים
משה אל ילדים יקרים מכתב
 
6141 13/5/1916 ללא
תוצאות הבחירות באגודת הדור הצעיר ----- לא מסווג
 
25 1/1/1917 נאומים ומאמרים
טיוטא למאמר "על העתיד" כנראה מאמצע 1917 מאמר
 
6118 1/1/1917 ללא
נהנה מן הספק לזכרו של צבי נדב ----- לא מסווג
 
6119 1/1/1917 ללא
אפיזודה מימי מלחמת העולם הראשונה מכתב
 
26 1/1/1918 מכתבים
רשימת הלימודים שלמדתי במשך השנה (מבי"ס יסודי) ----- לא מסווג
 
27 3/2/1918 מכתבים
ט"ו בשבט בחלב (מ.ש. נזכר) מכתב
 
28 17/2/1918 מכתבים
אישיים משפחתיים מכתב
 
2196 1/7/1918 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2089 5/9/1918

מכתב למשה מרופין מכתב
 
29 9/11/1918 מכתבים
אישי מכתב
 
30 15/12/1918 מכתבים
אישי מכתב
 
31 15/12/1918 מכתבים
אישי מכתב
 
32 1/1/1919 מכתבים
תשובה לבקשת מ.ש. שיפרסם חוברת שירים שמ.ש. תרגם מרוסית מכתב
 
33 1/1/1919 מכתבים
כתיבת ספר הגדודים ועריכת הקונטרס מכתב
 
34 1/1/1919 מכתבים
תעסוקה לבן משה מכתב
 
5875 1/1/1919 מכתבים
שרה שמוקלר מכתב
 
2117 19/2/1919 מכתבים
משה אל בני המשפחה מכתב
 
35 10/3/1919 מכתבים
ועידה בפתח תקוה מכתב
 
36 14/3/1919 מכתבים
סוסים לרכיבה מכתב
 
4484 14/4/1919 ללא
שכנינו הערבים "קונטרס"
 
37 28/5/1919 מכתבים
לחץ עבודה בעריכת הקונטרס ג' מכתב
 
2142 28/5/1919 מכתבים
רבקה למשפחה מכתב
 
4483 28/5/1919 ללא
שכנינו הערבים "קונטרס"
 
2107 1/6/1919 מכתבים
מכתב ממשה לאליהו מכתב
 
2128 17/6/1919 מכתבים
משה לאליהו גולומב מכתב
 
4482 27/6/1919 ללא
שכנינו הערבים "קונטרס"
 
4521 27/6/1919 ללא
שכנינו הערבים "קונטרס"
 
2124 1/7/1919 מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
2123 4/7/1919 מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
4522 18/7/1919 ללא
מכתבח חברים - השפה בועד הצירים "קונטרס"
 
2126 20/7/1919 מכתבים
משה ליקותיאל מכתב
 
4481 25/7/1919 ללא
בעיתונות הערבית "קונטרס"
 
4480 24/9/1919 ללא
שכנינו הערבים "קונטרס"
 
38 1/1/1920 מכתבים
פרעות בירושלים מכתב
 
2074 1/1/1920 מכתבים
3 מכתבים ברוסית של אברהם זוסמן למשה מכתב
 
2102 11/1/1920 מכתבים
רוזה כהן מכתב
 
2103 11/1/1920 מכתבים
מתמר גדרון אל רחל מכתב
 
2151 11/1/1920 מכתבים
משה לעדה מכתב
 
39 19/1/1920 מכתבים
דו"ח על עבודתו וטיפולו של מ.ש. בנושאים שעל הפרק מכתב
 
2106 20/1/1920 מכתבים
מכתב לאליהו מכתב
 
2153 20/1/1920 מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
2112 24/1/1920 ועד פועל ציוני
דברים על המושב הראשון של אסיפת הנבחרים דברי מ.ש.
 
40 28/1/1920 מכתבים
מינוי אפוטרופוס צבאי על נכסי ממשלות אויבות (שרונה וילהלמה) מכתב
 
4525 30/1/1920 ללא
בעיתונות - להקמת האינטרנציונל "קונטרס"
 
4485 6/2/1920 ללא
בסוריה "קונטרס"
 
4526 6/2/1920 ללא
בסוריה "קונטרס"
 
4540 12/2/1920 ללא
בציונות הסוציאליסטית - ועידת פועלי ציון בירושלים "קונטרס"
 
4523 7/3/1920 ללא
פייסל מוכרז ע"י הקונגרס הסורי מלך סוריה וא"י "קונטרס"
 
41 11/3/1920 נאומים ומאמרים
סוריה השלמה "הבולעת" את א"י מאמר
 
5811 11/3/1920 מכתבים
?????? מכתב
 
2022 12/3/1920 נאומים ומאמרים
ה"הפגנה ביפו" מאמר
 
4486 12/3/1920 ללא
חללי תל חי "קונטרס"
 
4524 12/3/1920 ללא
ההפגנה ביפו "קונטרס"
 
4527 19/3/1920 ללא
עניני סוריה וא"י "קונטרס"
 
42 26/3/1920 מכתבים
קטע מעיתון דמשק (מאורעות סוריה) מכתב
 
4528 26/3/1920 ללא
בעיתונות - עניני ארץ ישראל +דברי מ.ש "קונטרס"
 
2129 1/4/1920 מכתבים
ז'בוטינסקי בא לבית הסוהר מכתב
 
4533 4/4/1920 ללא
בעיתונות האנגלית - מאורעות ירושלים "קונטרס"
 
4529 8/4/1920 ללא
בעיתונות "קונטרס"
 
2155 19/4/1920 מכתבים
משה לברל מכתב
 
4531 23/4/1920 ללא
בעתונות הערבית - בעיתונות האנגלית "קונטרס"
 
43 1/5/1920 נאומים ומאמרים
מעצר זאב ז'בוטינסקי וחבריו בחיפה ע"י הבריטים ----- לא מסווג
 
4532 1/5/1920 ללא
פרט "קונטרס"
 
4530 16/5/1920 ללא
ירושלים "קונטרס"
 
44 19/5/1920 מכתבים
עבודה בתורכיה מכתב
 
2130 25/5/1920 מכתבים
בהר"ב מוסר למשה מכתב
 
5607 17/6/1920 נאומים ומאמרים
מועידת אחדות העבודה "הארץ"
 
45 23/6/1920 מכתבים
ביקורת נוקבת על אי דיוקים ברשימה על כינוס א"ה בכנרת מכתב
 
4535 25/6/1920 ללא
החלטות הועידה הראשונה שח "אחדות העבודה" "קונטרס"
 
46 27/6/1920 מכתבים
הצגת דברים שגויה ברשימה על ועידת א"ה בכנרת מכתב
 
47 14/7/1920 נאומים ומאמרים
לבוא הרבט סמואל מינויו כנציב לפלסטינה בהמשך להחלטת סן-רמו מאמר
 
4536 14/7/1920 ללא
בעיתונות הערבית "קונטרס"
 
4538 23/7/1920 ללא
שיחות והרצאות "קונטרס"
 
4539 6/8/1920 ללא
מכתבי חברים - העולה הבא בשנים "קונטרס"
 
2114 18/8/1920 מכתבים
משה אל יקותיאל מכתב
 
2149 18/8/1920 מכתבים
משה לבהרב לפני צאתו ללונדון מכתב
 
2147 1/9/1920 מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
2109 7/9/1920 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2116 7/9/1920 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2132 10/9/1920 מכתבים
רבקה למשפחה מכתב
 
2110 19/9/1920 מכתבים
בר כוכבא מכתב
 
2143 21/9/1920 מכתבים
משה לאמו מכתב
 
48 24/9/1920 מכתבים
התארגנות א"ה לקראת המושב הראשון של אספת הנבחרים בירושלים מכתב
 
2148 6/10/1920 מכתבים
משה לדביק

 
2115 9/10/1920 מכתבים
ז'בוטינסקי למשה מכתב
 
49 15/10/1920 מכתבים
אישי לפני הנסיעה ללונדון מכתב
 
2108 18/10/1920 מכתבים
ממשה לעדה מכתב
 
2101 23/10/1920 מכתבים
משה לפניה שרתוק מכתב
 
2135 23/10/1920 מכתבים
משה לקבוצת כנרת מכתב
 
2100 25/10/1920 מכתבים
משה לכולם מכתב
 
2097 26/10/1920 מכתבים
משה לפניה שרתוק מכתב
 
2164 7/11/1920 מכתבים
מרחל שזר לזלמן שזר מכתב
 
2096 8/11/1920 מכתבים
גלויה לדב הוז מכתב
 
2098 12/11/1920 מכתבים
משה ליקירי מכתב
 
2156 12/11/1920 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2091 23/11/1920 מכתבים
לונסון אל רבצקה מכתב
 
2093 15/12/1920 מכתבים
משה שרתוק לרבקה מכתב
 
2092 30/12/1920

משה לציפורה, אליהו ועדה מכתב
 
2136 30/12/1920 מכתבים
משה אל ידידי יקירי מכתב
 
2113 1/1/1921 מכתבים
אל בהר"ב מכתב
 
5814 1/1/1921 קונגרס
על ראש הממשלה דברי מ.ש.
 
50 5/1/1921 מכתבים
אישי "מחלוף ידידי שתי עיני ואישוניהן" מכתב
 
2157 6/2/1921 מכתבים
משה לילדים יקרים מכתב
 
51 12/2/1921 מכתבים
הועידה הט"ו של פועלי ציון באנגליה מצב היהודים בעולם מכתב
 
4503 12/2/1921 ללא
בציונות הסוציאלית - ועידת פועלי ציון באנגליה "קונטרס"
 
4504 15/3/1921 ללא
מהרו לשכח "קונטרס"
 
52 18/3/1921 מכתבים
הפסקת לימוד משפטים, החיים בלונדון, קונצרט עם ישה חפץ מכתב
 
53 21/3/1921 נאומים ומאמרים
הצגת חומר להדפסה ב"דבר" מכתב
 
54 22/3/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 138 מכתב
 
2165 22/3/1921 מכתבים
משה לדוד מכתב
 
2158 23/3/1921 מכתבים
משה לדביק מכתב
 
2159 23/3/1921 מכתבים
מכתב לרבקה מכתב
 
2160 23/3/1921 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2181 23/3/1921 מכתבים
משה לדביק יקר ונחמד מכתב
 
2161 24/3/1921 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
55 9/4/1921 מכתבים
אלה תולדות בירקנהים, אישי +דף שהיה מצורף למכתב מכתב
 
56 15/4/1921 מכתבים
תחנת כח לניצול מי הירקון (הצעת עירית יפו), משק המים באיזור מכתב
 
2162 23/4/1921 מכתבים
משה ליקירי מכתב
 
2163 29/4/1921 מכתבים
משה למחלוף מכתב
 
57 30/4/1921 מכתבים
הרגשת ניתוק מהארץ, אישי נכתב באחרון של פסח מכתב
 
2139 2/5/1921 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2166 2/5/1921 מכתבים
פרעות ביפו מכתב
 
58 3/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 158 על פרעות ביפו מכתב
 
59 6/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 161 על פרעות ביפו מכתב
 
60 7/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 164 מכתב
 
61 9/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ'168 מכתב
 
62 11/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 170 מכתב
 
2168 11/5/1921 מכתבים
התנפלות על חדרה מכתב
 
63 12/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 172 מכתב
 
2169 14/5/1921 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
64 20/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 179 מכתב
 
4505 20/5/1921 ללא
אין כתבה
 
65 25/5/1921 מכתבים
הגנה ורכש ראה ימי לונדון א' עמ' 187 מכתב
 
4506 30/5/1921 ללא
בעיתונות הערבית - השפעת היהודים באירופה "קונטרס"
 
4508 30/5/1921 ללא
בעתונות הערבית - השפעת היהודים באירופה "קונטרס"
 
66 1/6/1921 מכתבים
בעיות מימון ראה ימי לונדון א' עמ' 190 מכתב
 
67 3/6/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 194 מכתב
 
68 4/6/1921 מכתבים
החמרת המצב והצהרת סמואל ראה ימי לונדון א' עמ' 196 מכתב
 
2221 4/6/1921 מכתבים
דב מטלגרף מכתב
 
69 5/6/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 216 מכתב
 
2170 5/6/1921 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2171 5/6/1921 מכתבים
משה ליקירי מכתב
 
70 8/6/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 219 מכתב
 
2172 14/6/1921 מכתבים
המעטפה העבה מכתב
 
4509 16/6/1921 ללא
בעיתונות הערבית - הקונגרס האנטי ציוני ושבטי באר שבע "קונטרס"
 
4502 17/6/1921 ללא
הודעת שר המושבות טשרטשיל בבית הנבחרים "הארץ"
 
71 19/6/1921 מכתבים
סקירת הענינים והארועים ראה ימי לונדון א' עמ' 228 מכתב
 
72 21/6/1921 נאומים ומאמרים
חיזוק הצורך והצדקה לבית לאומי לעם ישראל בארץ ישראל נאום
 
4510 21/6/1921 ללא
בעיתונות הערבית - הקלוב הכרבי בתול כרם והמזכיר האזרחי "קונטרס"
 
2174 22/6/1921 מכתבים
לציפורה מאירוב קבוצת כנרת מכתב
 
2178 24/6/1921 מכתבים
ששי בערב מכתב
 
73 28/6/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 243 מכתב
 
2198 29/6/1921 מכתבים
משה לדוד מכתב
 
74 12/7/1921 מכתבים
יומן מ.ש. מוינה ולונדון עניני רכש ראה ימי לונדון א' עמ' 247 מכתב
 
2179 13/7/1921 מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
75 17/7/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 252 מכתב
 
76 17/7/1921 מכתבים
רכש איכות הציוד והובלה ראה ימי לונדון א' עמ' 254 מכתב
 
77 17/7/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 253