דבר דבור 1956-1948

מחברים משה שרת

עורכים רנה ויעקב שרת

שנת הוצאה 2013

מו"ל העמותה למורשת משה שרת

 סדרת "דָּבָר דָּבוּר" מוקדשת לדברים שנשא משה שרת בנושאי מדיניות חוץ, ביטחון ופנים במסגרות שונות, בארץ ומחוצה לה, בשנים 1948–1956 – שנות כהונתו כשר חוץ (1956-1948) וכראש ממשלה (1954–1955) – שנותיה המכוננות של מדינת ישראל.
מתכונת הסדרה תהיה כרך אחד או שניים לכל אחת מתשע השנים הללו.

מן הראוי להדגיש, כי אין סדרת "דבר דבור" מתיימרת להעמיד לרשות הקוראים היסטוריה של מדינת ישראל בתשע שנות קיומה הראשונות. מטרתה לשרת את המתעניינים בהיסטוריה זו ואת לומדיה באמצעות מסמכים מקוריים, כל-כולם דברים שבעל-פה, של אחד מגיבורי התקופה. הקוראים יוכלו להיעזר בזיכרונותיהם של אליהו אילת ("המאבק על המדינה"), אבא אבן ("ארצי"), ודוד הורוביץ ("בשליחות מדינה נולדת").

הכרך הראשון משתרע על פני פחות משנה אחת – מאז 14 במאי, יום הולדת מדינת ישראל, ועד סופה. כדי "להכשיר" את הקורא לתקופה זו, שכולה עומדת בסימן מלחמת העצמאות, הבאנו גם נאום אחד שנשא משה שרת על סף 14 במאי.

הכרך השני, המשתרע על פני 1949  יצא לאור במרס 2016.

הכרך השלישי, המשתרע על פני 1950, 
יצא לאור ב-2018.

הכרך השלישי, המשתרע על פני 1951, נמצא בהכנה, וייצא לאור ב-2019.


דבר דבור 1948          דבר דבור 1949        דבר דבור 1950    דבר דבור 1951