ארכיון מסמכים
DOC
517
תאריך המסמך
14/2/1946
מסגרת
נאומים ומאמרים
נושא/כותרת
הסוכנות היהודית תופיע בפני ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית
סוג מסמך
הרצאה
מקום/פרטים
מ.ש. באספת הנבחרים
תוכן או תקציר המסמך
הסוכנות היהודית תופיע לפני ועדת החקירה האגלו-אמריקאית .הקונגרס הציוני הבא בארץ ישראל .
 בנאומו מדגיש את הנחיצות בשינוי כיוון מכריע ביחס המנדט הבריטי לישוב בארץ ישראל , למכסות העליה ולעליה בכלל, החומרה במתן עצמאות לירדן וע"י
כך קריעת עבר הירדן מארץ ישראל.
הערות
הופיע בעיתונים "דבר""משמר"
מסמך מקור
עודכן
15/12/2014
עמוד ראשון של המסמך; נא לפתוח את קובץ ה-PDF לקריאת כל המסמך
העתקת קישור