ארכיון מסמכים
DOC
1861
תאריך המסמך
1/3/1960
תאריך משוער
+
מסגרת
נאומים ומאמרים
נושא/כותרת
בהתנדב עם מתוך ספר "ההתנדבות" שהופיע בעשור לכניסת הבריגדה לחזית ב-1955
סוג מסמך
מאמר
מקום/פרטים
מ.ש. ב"מערכות"
תוכן או תקציר המסמך


בהתנדב עם

משה שרת

 עלילת ההתנדבות של בני הישוב ובנותיו במלחמת העולם השניה היא פרק מפואר בהיסטוריה הישראלית של זמננו. כל מי שהיה שותף בגופו לעלילה זו של גבורה וקרבן, שרות וסבל, מאמץ וכיבוש - תרם בפעלו הצנוע, ע״י מילוי חובה בשעת חירום, תרומה ישירה לעיצוב עתיד עמו.

בזכות חמישה הישגים קנתה תנועת ההתנדבות הזאת את עולמה.

ראשית, היא שיוותה לישוב העברי - בטרם הגיעו לעצמאות - מעמד של עם לוחם וזיכתה אותו מבחינה מוסרית בכרטיס כניסה למשפחת העמים העצמאים. מיליון היהודים שנלחמו בצבאות בעלי הברית נגד התליין של עמם ועוכר המין האנושי - התגייסו בתוקף חוקי ארצות מגוריהם. לעומת זה, רבבות המתנדבים והמתנדבות בארץ התיצבו במערכה מתוך התעוררות רצונו הלאומי החופשי של העם היהודי שפעם בקרב הישוב והתנועה הציונית ועפ״י צו מוסדותיהם הנבחרים, שלא היתה להם אז שום סמכות של כפייה. התנדבותם ומלחמתם הפגינה בשעת הרת עולם את דבר תקומתו של עם יהודי בארץ אבותיו, המחשל גורלו בידי עצמו ותובע לו זכות ומעמד של חבר שווה זכויות בקרב אומות העולם.

שנית, היא סייעה לליכודם של בני הישוב מעדות ומשדרות שונות לחטיבה לאומית וחברתית אחת, צרפה את כולם יחד בכור המצרף של מיבחן עליון לכושר סבלם ולעוז רוחם והפיחה בהם רוח של מסירות לעמם ועמידה על כבודו בשער־בת־רבים. הפלוגות היהודיות שהיו פזורות ברחבי הזירות של מערב אסיה, צפון אפריקה ודרום אירופה היו גיבושי כח יהודי במעטה צבא זר - תאים של חיים יהודיים וארץ-־ישראליים עצמיים שהתגלמו במחנות צבא, שאבו תוכן וחישלו נכסי־עתיד מחוויות המלחמה הגורלית.

שלישית, ע"י גולת הכותרת שלה - החטיבה היהודית הלוחמת - זכתה התנועה כלה להגשים את משאת נפשה, אליה נכסף העם ... הכוחות שנתחשלו בכור ארגון ההגנה וחטיבת הפלמ״ח מתוך פעולה נסתרת ונועזה ברשות עצמאות. שתי שלוחות אלו בהשתלבן הקימו יחד את צבא ההצלה והמגן לעצמאות הישראלית, אשר אויבים זממו וניסו להחניקה באבה.

תנועת ההתנדבות היתה כלה שאגה לכח יהודי, לכבוד יהודי, לגאולת ישראל ולעצמאותו. היא הפכה לאחת מאבני השתות של בנין עצמאותנו. המצבות שעל קברי חלליה, הפזורים ממפרץ פרס ועד טריפוליטניה ומחבש ועד צפון איטליה, הם תמרורים באחת מהרבה דרכים שהובילו לתקומת מדינת ישראל. כל אבן יסוד גורלה שהיא משוקעת בתחתיות הבנין ואינה גלויה לעין מסתכל מקרוב בא. לקראת מלאת עשר שנים מיום כניסת החטיבה היהודית הלוחמת לחזית הקרב נתעוררה היוזמה להעלות בזכרון הצבור את התקופה ההיא, על נפתוליה והישגיה, על שליחותה ותרומתה. אוסף תמונות זה בא לגולל מקצת מהידיעה שנתעלמה במרוצת הזמן מעיני רבים. מטרתו להנחיל לדור הבא את זכר פעלם של אלה אשר ביום פקודה נטשו את ביתם ואת ארצם, יצאו להלחם בנכר על כבוד עמם ועל הצלתו וחרותו, ושיקעו במפעל התנדבות זה את כל להט נפשם ומיטב כיסופיהם, המאירים את דרכם בישראל הגאולה עד היום.

הערות
מערכות כרך כ"ז מרץ 1960
עודכן
30/4/2014
העתקת קישור