ארכיון מסמכים
DOC
1111
תאריך המסמך
23/4/1953
מסגרת
משה"ח
נושא/כותרת
דברי שר החוץ מ.ש. בשגרירות בוושינגטון בנושא : השכנת שלום בין ישראל לערב והגנת האזור
סוג מסמך
איגרת
מקום/פרטים
משהח ל נציגויות
אישים
איזנהאור,
הערות
הדברים הושמעו בישיבת סגל השגרירות בוושינגטון ב-7.4.53
עודכן
31/7/2013
העתקת קישור