ארכיון מסמכים
DOC
1096
תאריך המסמך
12/4/1953
מסגרת
משה"ח
נושא/כותרת
הצעה לבחון מחדש את מדיניות פעולות התגמול שלדעתו מסבכות אותנו מבחינה מדינית
סוג מסמך
מזכר
מקום/פרטים
כתריאל כץ לו.איתן
אישים
כתריאל כץ, ו.איתן, יעל ורד,
מסמך מקור
עודכן
2/6/2015
עמוד ראשון של המסמך; נא לפתוח את קובץ ה-PDF לקריאת כל המסמך
העתקת קישור